Wybrane prawa pacjentów, wynikające z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

sobota, 14 Paź 2017, 10:00

Opłaty0,00
Prowadzącyr.pr. Aleksandra Kosiorek
Punkty4

Program szkolenia:
1.Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych
2.Prawo pacjenta do informacji
3.Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych
4.Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych
5.Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta
6.Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej
7.Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
8.Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej