Udostępnianie dokumentacji medycznej – zmiany 2017 – 2018

sobota, 2 gru 2017, 10:00

Zgłoś chęć powtórzenia szkolenia

  Opłatyzł0,00
  Prowadzącyr.pr. Iwona Kaczorowska-Kossowska
  Punkty3
  1. Godzina

   Podmioty uprawnione do dostępu do dokumentacji medycznej

  a/ podmioty uprawnione do dostępu do dokumentacji medycznej;

  b/ sposób wykazywania uprawnień do dostępu do dokumentacji – upoważnienia, pełnomocnictwa

  c/ odmowa dostępu do dokumentacji – wymagania formalne

  1. Godzina

  Sposoby udostępniania dokumentacji

  a/ zmiany w zakresie prawa pacjenta i innych podmiotów do oryginału dokumentacji

  b/ formy udostępniania dokumentacji papierowej i elektronicznej

  c/ komunikacja z pacjentem i innymi uprawionymi podmiotami w toku realizacji żądania udostępniania dokumentacji

  1. Godzina

   Terminy i opłaty

  a/ terminy na udostępniania dokumentacji medycznej obowiązujące lekarza

  b/ wysokość i sposób pobierania opłat za poszczególne formy udostępnienia dokumentacji, podmioty zwolnione z opłat

  c/ pytania i dyskusja.