Udostępnianie dokumentacji medycznej – zmiany 2017 – 2018

sobota, 2 grudzień 2017, 10:00

Zgłoś chęć powtórzenia szkolenia

Opłaty0,00
Prowadzącyr.pr. Iwona Kaczorowska-Kossowska
Punkty3
  1. Godzina

 Podmioty uprawnione do dostępu do dokumentacji medycznej

a/ podmioty uprawnione do dostępu do dokumentacji medycznej;

b/ sposób wykazywania uprawnień do dostępu do dokumentacji – upoważnienia, pełnomocnictwa

c/ odmowa dostępu do dokumentacji – wymagania formalne

  1. Godzina

Sposoby udostępniania dokumentacji

a/ zmiany w zakresie prawa pacjenta i innych podmiotów do oryginału dokumentacji

b/ formy udostępniania dokumentacji papierowej i elektronicznej

c/ komunikacja z pacjentem i innymi uprawionymi podmiotami w toku realizacji żądania udostępniania dokumentacji

  1. Godzina

 Terminy i opłaty

a/ terminy na udostępniania dokumentacji medycznej obowiązujące lekarza

b/ wysokość i sposób pobierania opłat za poszczególne formy udostępnienia dokumentacji, podmioty zwolnione z opłat

c/ pytania i dyskusja.