Szkolenie: Profesjonalny kontakt lekarza z pacjentem

sobota, 14 październik 2017, 9:00

Zgłoś chęć powtórzenia szkolenia

Szkolenie dla lekarzy dentystów

Program szkolenia:

Pacjent jako klient – psychologiczny punkt widzenia.
a) postawy pacjenta:
– reakcje na chorobę,
– status motywacyjny pacjenta,
– role odgrywane przez pacjenta,
b) podstawowe potrzeby pacjenta.

2. Komunikacja lekarz – pacjent, czynniki ułatwiające i utrudniające porozumiewanie się.
a) pierwszy kontakt,
b) mowa ciała – świadoma i profesjonalna komunikacja niewerbalna i parawerbalna.
3. Model komunikacji asertywnej.
a) podstawowe założenia asertywności,
b) zasady budowania wypowiedzi asertywnych w kontrakcie z pacjentem
w sytuacjach trudnych,
c) wpływ asertywnych komunikatów na relację lekarz – pacjent.
4. Model komunikacji empatycznej.
a) na czym polega empatyczna komunikacja,
b) zasady prowadzenia rozmowy zgodnie z założeniami empatii,
c) zastosowanie – analiza przykładów.
5. Wybrane mechanizmy wywierania wpływu na pacjenta.
a) motywowanie pacjenta do współpracy z lekarzem,
b) mechanizm sympatii – co sprawia, że ludzie lubią się nawzajem,
c) zachowania lekarza, budujące autorytet własnej osoby i instytucji.