Szkolenie: Profesjonalny kontakt lekarza z pacjentem

sobota, 14 paź 2017, 9:00

Zgłoś chęć powtórzenia szkolenia

  Szkolenie dla lekarzy dentystów

  Program szkolenia:

  Pacjent jako klient – psychologiczny punkt widzenia.
  a) postawy pacjenta:
  – reakcje na chorobę,
  – status motywacyjny pacjenta,
  – role odgrywane przez pacjenta,
  b) podstawowe potrzeby pacjenta.

  2. Komunikacja lekarz – pacjent, czynniki ułatwiające i utrudniające porozumiewanie się.
  a) pierwszy kontakt,
  b) mowa ciała – świadoma i profesjonalna komunikacja niewerbalna i parawerbalna.
  3. Model komunikacji asertywnej.
  a) podstawowe założenia asertywności,
  b) zasady budowania wypowiedzi asertywnych w kontrakcie z pacjentem
  w sytuacjach trudnych,
  c) wpływ asertywnych komunikatów na relację lekarz – pacjent.
  4. Model komunikacji empatycznej.
  a) na czym polega empatyczna komunikacja,
  b) zasady prowadzenia rozmowy zgodnie z założeniami empatii,
  c) zastosowanie – analiza przykładów.
  5. Wybrane mechanizmy wywierania wpływu na pacjenta.
  a) motywowanie pacjenta do współpracy z lekarzem,
  b) mechanizm sympatii – co sprawia, że ludzie lubią się nawzajem,
  c) zachowania lekarza, budujące autorytet własnej osoby i instytucji.