Szkolenie: Emocje w pracy lekarza – wypalenie zawodowe, stres, wyrażanie uczuć

sobota, 21 październik 2017, 9:00

Zgłoś chęć powtórzenia szkolenia

Szkolenie wyłącznie dla lekarzy dentystów

Program szkolenia:
1.Specyfika pracy lekarza – czynniki będące źródłem codziennego obciążenia emocjonalnego.
2.Podatność na wypalenie sił a odporność psychiczna.
a) objawy wypalenia sił,
b) składniki odporności psychicznej.
3.Praca emocjonalna w praktyce lekarskiej.
a) rodzaje emocji i przebieg procesów emocjonalnych,
b) sposób spostrzegania własnych emocji,
c) płytkie i głębokie techniki pracy nad kontrolą własnych emocji.
4.Wpływ nastawienia lekarza do pacjenta i sytuacji zawodowych, na przeżywane emocje.
a) monolog wewnętrzny i jego wpływ na komunikację z pacjentem,
b) nastawienie zadaniowe i realistyczne.
5.Sposoby wyrażania emocji, których źródłem jest zachowanie lub wypowiedź pacjenta.
a) wyrażanie uczuć negatywnych,
b) wyrażanie uczuć pozytywnych.
6.Radzenie sobie ze stresem.
a) przygotowanie do sytuacji stresowej, kontrola emocji gdy sytuacja stresowa trwa, działania wspierające po jej ustąpieniu,
b) trzy kroki profilaktyki negatywnych skutków stresu.