Szkolenie: Aspekty prawne, podatkowe i praktyczne zakładania przez młodego lekarza indywidualnej praktyki lekarskiej

sobota, 21 paź 2017, 10:00

Zgłoś chęć powtórzenia szkolenia

  Program szkolenia:

  • Prawne aspekty indywidualnej praktyki zawodowej lekarza

  Osoby prowadzące: Damian Konieczny, Aleksandra Kosiorek – prawnicy OIL w Gdańsku

  Zagadnienia poruszane w temacie:

  1. Czynności przedrejestracyjne (wybór odpowiedniego rodzaju praktyki, zgłoszenie o wytwarzaniu odpadów)
  2. Rejestracja działalności gospodarczej (Centralna Informacji o Działalności Gospodarczej)
  3. Rejestracja praktyki zawodowej w Rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
  4. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (obowiązkowe i dobrowolne, zakres ochrony, zgłaszanie szkód i wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela).
  5. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej (dokumentacja w formie papierowej i elektronicznej).
  6. Recepty na leki refundowane (zawarcie umowy z NFZ, prawidłowe wypisywanie recept, odpowiedzialność).
  7. Obowiązki związane z prowadzeniem praktyki (obowiązek statystyczny, opłaty za korzystanie ze środowiska, zestawienia o ilości wytwarzanych odpadów).
    
  • Praktyczne aspekty prowadzenia indywidualnej praktyki lekarskiej 

  Osoba prowadząca:  Łukasz Szmygel – lekarz prowadzący Indywidualną Praktykę Lekarską

  Zagadnienia poruszane w temacie:

  1. Co warto wiedzieć przed założeniem Indywidualnej Praktyki Lekarskiej?
  2. Kiedy warto zakładać indywidualna praktykę lekarską?
  3. Gdzie się udać, żeby założyć indywidualną praktykę lekarską?
  4. Co zrobić po założeniu indywidualnej praktyki lekarskiej?
  5. Prowadzenie indywidualnej praktyki lekarskiej w praktyce – aspekty prawne.
  • Aspekty prawa podatkowego dotyczące indywidualnej praktyki lekarskiej
   Osoba prowadząca: Teresa Mikucka-Trybull – księgowa
  1. formy opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną – ustawowe możliwości wyboru, obowiązki ewidencyjne przy każdym z poniższych form opodatkowania:
  • karta podatkowa
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
  • zasady ogólne (skala podatkowa, liniowy)
  1. podatek od wartości dodanej – VAT przy wykonywaniu usług medycznych
  2. kasy fiskalne, kiedy należy rozpocząć ewidencję przychodów za jej pomocą

  obowiązki wynikające z ustaw o ubezpieczeniach społecznych