Ratownictwo medyczne październik, 05-712/3-41-045-2019- rekrutacja zamknięta

poniedziałek, 7 paź 2019, 8:30

Zgłoś chęć powtórzenia szkolenia

  Opłatyzł0,00

  Kurs specjalizacyjny jednolity. Kurs przeznaczony dla lekarzy i lekarzy dentystów specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji po 01.10.2014r.) dla wszystkich specjalizacji.

  Kurs w godzinach od 8.30-14.30

  W przypadku zgłoszenia się na kurs większej niż przewidziana liczy osób, OIL w Gdańsku zastrzega sobie prawo przeprowadzenia weryfikacji zgłoszeń i kwalifikacji na kurs wyłącznie do osiągnięcia limitu uczestników. O pierwszeństwie w przyjęciu na kurs specjalizacyjny decyduje zbliżający się termin zakończenia specjalizacji lub modułu podstawowego.

  Prosimy o wypełnienie obowiązkowego elektronicznego formularza zgłoszeniowego na stronie CMKP

  O pierwszeństwie w przyjęciu na kurs decyduje przynależność do OIL w Gdańsku.

  Ośrodek Doskonalenia Zawodowego organizuje doskonalenie zawodowe nieodpłatnie dla członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku, którzy mają opłacają składki członkowskie. 

  Zapisy na szkolenia przyjmuje:

  Komisja Kształcenia Medycznego
  Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
  tel.58 524 32 07, 58 524 32 27
  komisjaksztalcenia@oilgdansk.pl

  Szkolenia odbywają się w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku
  ul. Śniadeckich 33, 80-204 Gdańsk