Psychologiczne techniki rozwijania własnych zasobów poznawczych – szkolenie dla lekarzy on-line

sobota, 28 lis 2020, 9:00

Zgłoś chęć powtórzenia szkolenia

  Opłatyzł0,00
  Prowadzącymgr Małgorzata Moczulska
  Punkty6
  1. Zasoby poznawcze i emocjonalne, a poczucie satysfakcji z pracy,
  2. Rozwijanie zasobów poznawczych,

  – wpływ procesów myślowych na procesy emocjonalne i odwrotnie: wpływ emocji na spostrzeganie, pamięć i myślenie,

  – wykorzystanie technik myślowych w celu oszczędzenia własnych zasobów emocjonalnych,

  1. Praca emocjonalna lekarza: technika płytka i głęboka pracy z własnymi emocjami

  – zastosowanie technik pracy emocjonalnej w sytuacji przeciążenia pracą, kontaktu z pacjentem o postawie agresywnej, w konfliktach,

  1. Zasady przeciwdziałania wypaleniu sił,

  – trzy obszary działań profilaktycznych