Psychologiczne narzędzia motywowania pacjenta do współpracy – lekarz w kontakcie z pacjentem o postawie roszczeniowej, aroganckiej i agresywnej- BRAK MIEJSC

sobota, 12 styczeń 2019, 9:00

Zgłoś chęć powtórzenia szkolenia

Opłaty0,00
Prowadzącymgr Małgorzata Moczulska
Punkty6

BRAK MIEJSC

 

Program szkolenia:
1.    Trudny kontakt lekarza z  pacjentem w ujęciu poznawczo – behawioralnym
– analiza sytuacji trudnej w perspektywie „ja, lekarz – konkretny pacjent” prezentujący „tu i teraz” trudne wypowiedzi i postawy,
– zarządzanie własnymi emocjami, aby nie przejąć emocji pacjenta.
2.    Techniki motywowania pacjenta do współpracy
– zakres postaw pożądanych, budujących dobry kontakt i wspomagających leczenie pacjenta i postaw niepożądanych, zaburzających porozumienie i proces leczenia,
– wzmacnianie zachowań pożądanych pacjenta,
– wygaszanie zachowań niepożądanych.
3.    Komunikacja lekarza, osłabiająca postawę roszczeniową i agresywną pacjenta
– znajomość zasad i zastosowanie komunikacji empatycznej w kontakcie z pacjentem.
4.    Mechanizmy sympatii ułatwiające nawiązanie współpracy
– pięć mechanizmów budujących sympatię między lekarzem a pacjentem i jego rodziną.
5.    Obrona autorytetu własnego i instytucji, w której lekarz pracuje.