Psychologiczne narzędzia motywowania pacjenta do współpracy-lekarz w kontakcie z pacjentem o postawie roszczeniowej, aroganckiej i agresywnej – Brak miejsc

sobota, 5 paź 2019, 9:00

Zgłoś chęć powtórzenia szkolenia

  Opłatyzł0,00
  Prowadzącymgr Małgorzata Moczulska
  Punkty6

  Psychologiczne narzędzia motywowania pacjenta do współpracy –  lekarz w kontakcie z pacjentem o postawie: roszczeniowej, aroganckiej i  agresywnej. (wymiar 6 godzin)

  1. Trudny kontakt lekarza z pacjentem w ujęciu poznawczo – behawioralnym

  – analiza sytuacji trudnej w perspektywie „ja, lekarz – konkretny pacjent” prezentujący „tu i teraz” trudne wypowiedzi i postawy,

  – zarządzanie własnymi emocjami, aby nie przejąć emocji pacjenta.

  1. Techniki motywowania pacjenta do współpracy

  – zakres postaw pożądanych, budujących dobry kontakt i wspomagających leczenie pacjenta i postaw niepożądanych, zaburzających porozumienie i proces leczenia,

  – wzmacnianie zachowań pożądanych pacjenta,

  – wygaszanie zachowań niepożądanych.

  1. Komunikacja lekarza, osłabiająca postawę roszczeniową i agresywną pacjenta

  – znajomość zasad i zastosowanie komunikacji empatycznej w kontakcie z pacjentem.

  1. Mechanizmy sympatii ułatwiające nawiązanie współpracy

  – pięć mechanizmów budujących sympatię między lekarzem a pacjentem i jego rodziną.

  1. Obrona autorytetu własnego i instytucji, w której lekarz pracuje.