Psychologiczne narzędzia motywowania pacjenta do współpracy-lekarz w kontakcie z pacjentem o postawie roszczeniowej, aroganckiej i agresywnej – Brak miejsc

sobota, 5 październik 2019, 9:00

Zgłoś chęć powtórzenia szkolenia

Opłaty0,00
Prowadzącymgr Małgorzata Moczulska
Punkty6

Psychologiczne narzędzia motywowania pacjenta do współpracy –  lekarz w kontakcie z pacjentem o postawie: roszczeniowej, aroganckiej i  agresywnej. (wymiar 6 godzin)

  1. Trudny kontakt lekarza z pacjentem w ujęciu poznawczo – behawioralnym

– analiza sytuacji trudnej w perspektywie „ja, lekarz – konkretny pacjent” prezentujący „tu i teraz” trudne wypowiedzi i postawy,

– zarządzanie własnymi emocjami, aby nie przejąć emocji pacjenta.

  1. Techniki motywowania pacjenta do współpracy

– zakres postaw pożądanych, budujących dobry kontakt i wspomagających leczenie pacjenta i postaw niepożądanych, zaburzających porozumienie i proces leczenia,

– wzmacnianie zachowań pożądanych pacjenta,

– wygaszanie zachowań niepożądanych.

  1. Komunikacja lekarza, osłabiająca postawę roszczeniową i agresywną pacjenta

– znajomość zasad i zastosowanie komunikacji empatycznej w kontakcie z pacjentem.

  1. Mechanizmy sympatii ułatwiające nawiązanie współpracy

– pięć mechanizmów budujących sympatię między lekarzem a pacjentem i jego rodziną.

  1. Obrona autorytetu własnego i instytucji, w której lekarz pracuje.