Przybliżenie ustawowych pojęć, definicji i orzeczeń sądowych z zakresu prawa rodziny, oraz ich znaczenia w bieżącej pracy lekarzy

sobota, 7 gru 2019, 10:00

Zgłoś chęć powtórzenia szkolenia

  Opłatyzł0,00
  ProwadzącySSO Krystyna Mizak
  Punkty4

  Przybliżenie ustawowych pojęć, definicji i orzeczeń sądowych (oraz ich znaczenia w bieżącej pracy lekarzy):

  • dziecka, małoletniego, nieletniego,
  • władzy rodzicielskiej, w tym jej zakresu przysługującego z mocy prawa, orzeczenia o ograniczeniu władzy rodzicielskiej i jego skutków, orzeczenia o pozbawieniu władzy rodzicielskiej i jego skutków, w kontekście tego czy i jakie skutki wywołują one w przypadku pobytu dziecka w szpitalu lub wizyty dziecka u lekarza,
  • ubezwłasnowolnienia całkowitego, ubezwłasnowolnienia częściowego,
  • opieki i opiekuna dla osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie, kurateli i kuratora dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, kurateli i kuratora dla osoby niepełnosprawnej, w tym orzeczenia o opiece i kurateli, w kontekście tego czy i jakie skutki wywołują one w przypadku pobytu w szpitalu lub wizyty u lekarza osób, dla których ustanowiono opiekę lub kuratelę,
  • orzeczenia o ustaleniu kontaktów z dzieckiem, w kontekście tego czy i jakie skutki wywołuje ono w przypadku pobytu dziecka w szpitalu,
  • zgody sądu opiekuńczego zastępującej zgodę pacjenta – w przypadkach określonych w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty.