Przybliżenie ustawowych pojęć, definicji i orzeczeń sądowych z zakresu prawa rodziny, oraz ich znaczenia w bieżącej pracy lekarzy – szkolenie odwołane

sobota, 6 marzec 2021, 10:00

Zgłoś chęć powtórzenia szkolenia

Opłaty0,00
ProwadzącySSO Krystyna Mizak, Prokurator Agnieszka Gorczyńska
Punkty6

Przybliżenie ustawowych pojęć, definicji i orzeczeń sądowych (oraz ich znaczenia w bieżącej pracy lekarzy):

 • dziecka, małoletniego, nieletniego,
 • władzy rodzicielskiej, w tym jej zakresu przysługującego z mocy prawa, orzeczenia o ograniczeniu władzy rodzicielskiej i jego skutków, orzeczenia o pozbawieniu władzy rodzicielskiej i jego skutków, w kontekście tego czy i jakie skutki wywołują one w przypadku pobytu dziecka w szpitalu lub wizyty dziecka u lekarza,
 • ubezwłasnowolnienia całkowitego, ubezwłasnowolnienia częściowego,
 • opieki i opiekuna dla osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie, kurateli i kuratora dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, kurateli i kuratora dla osoby niepełnosprawnej, w tym orzeczenia o opiece i kurateli, w kontekście tego czy i jakie skutki wywołują one w przypadku pobytu w szpitalu lub wizyty u lekarza osób, dla których ustanowiono opiekę lub kuratelę,
 • orzeczenia o ustaleniu kontaktów z dzieckiem, w kontekście tego czy i jakie skutki wywołuje ono w przypadku pobytu dziecka w szpitalu,
 • zgody sądu opiekuńczego zastępującej zgodę pacjenta – w przypadkach określonych w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

 

Rola lekarza w postępowaniu karnym w sprawach przestępstwa popełnione na szkodę małoletnich. Działalność pozakarna prokuratora w aspekcie ochrony dziecka.

 1. Małoletni jako przedmiot/podmiot przestępstwa.   
 1. Przemoc domowa
 2. Zjawisko przemocy domowej – ujęcie kodeksowe, znamiona przestępstwa
 1. Zespól dziecka maltretowanego.
 1. Znamiona wybranych przestępstw seksualnych wobec małoletnich.
 2. zachowania pedofilne
 3. kazirodztwo informacje o jednostce

 

 1. gwałt na małoletnim
 1. Postępowanie karne w sprawach o przestępstwa popełnione na szkodę małoletnich.
 1. Zabezpieczenie przez lekarza dowodów dla przyszłego procesu karnego.

 

– dokumentacja lekarska

– tzw. obdukcja

– badanie ofiary gwałtu i czynu pedofilskiego 

 

 1. Zawiadomienie o przestępstwie

 

 1. Postępowanie przygotowawcze

 

– lekarz jako świadek

– lekarz jako biegły/specjalista

 

informacje o jednostce

komentarze

 1. Postępowanie jurysdykcyjne

 

– opinia sądowo-lekarska ustna i pisemna

 

 1. Działalność pozakarna prokuratora dotycząca małoletnich ofiar przestępstw.

 

– zainicjowanie/ udział w postępowaniu cywilnym o zobowiązanie sprawcy przemocy do opuszczenia mieszkania /także zainicjowanie i udział w postępowaniu egzekucyjnym/ 

 

– procedura odebrania dziecka

 

– zainicjowanie/udział w postępowaniu dotyczącym władzy rodzicielskiej/ kontaktów/alimentów/ o wydanie zarządzeń w trybie art. 109 k.r. i o.