Przybliżenie ustawowych pojęć, definicji i orzeczeń sądowych z zakresu prawa rodziny, oraz ich znaczenia w bieżącej pracy lekarzy – szkolenie odwołane

sobota, 6 mar 2021, 10:00

Zgłoś chęć powtórzenia szkolenia

  Opłatyzł0,00
  ProwadzącySSO Krystyna Mizak, Prokurator Agnieszka Gorczyńska
  Punkty6

  Przybliżenie ustawowych pojęć, definicji i orzeczeń sądowych (oraz ich znaczenia w bieżącej pracy lekarzy):

  • dziecka, małoletniego, nieletniego,
  • władzy rodzicielskiej, w tym jej zakresu przysługującego z mocy prawa, orzeczenia o ograniczeniu władzy rodzicielskiej i jego skutków, orzeczenia o pozbawieniu władzy rodzicielskiej i jego skutków, w kontekście tego czy i jakie skutki wywołują one w przypadku pobytu dziecka w szpitalu lub wizyty dziecka u lekarza,
  • ubezwłasnowolnienia całkowitego, ubezwłasnowolnienia częściowego,
  • opieki i opiekuna dla osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie, kurateli i kuratora dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, kurateli i kuratora dla osoby niepełnosprawnej, w tym orzeczenia o opiece i kurateli, w kontekście tego czy i jakie skutki wywołują one w przypadku pobytu w szpitalu lub wizyty u lekarza osób, dla których ustanowiono opiekę lub kuratelę,
  • orzeczenia o ustaleniu kontaktów z dzieckiem, w kontekście tego czy i jakie skutki wywołuje ono w przypadku pobytu dziecka w szpitalu,
  • zgody sądu opiekuńczego zastępującej zgodę pacjenta – w przypadkach określonych w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

   

  Rola lekarza w postępowaniu karnym w sprawach przestępstwa popełnione na szkodę małoletnich. Działalność pozakarna prokuratora w aspekcie ochrony dziecka.

  1. Małoletni jako przedmiot/podmiot przestępstwa.   
  1. Przemoc domowa
  2. Zjawisko przemocy domowej – ujęcie kodeksowe, znamiona przestępstwa
  1. Zespól dziecka maltretowanego.
  1. Znamiona wybranych przestępstw seksualnych wobec małoletnich.
  2. zachowania pedofilne
  3. kazirodztwo informacje o jednostce

   

  1. gwałt na małoletnim
  1. Postępowanie karne w sprawach o przestępstwa popełnione na szkodę małoletnich.
  1. Zabezpieczenie przez lekarza dowodów dla przyszłego procesu karnego.

   

  – dokumentacja lekarska

  – tzw. obdukcja

  – badanie ofiary gwałtu i czynu pedofilskiego 

   

  1. Zawiadomienie o przestępstwie

   

  1. Postępowanie przygotowawcze

   

  – lekarz jako świadek

  – lekarz jako biegły/specjalista

   

  informacje o jednostce

  komentarze

  1. Postępowanie jurysdykcyjne

   

  – opinia sądowo-lekarska ustna i pisemna

   

  1. Działalność pozakarna prokuratora dotycząca małoletnich ofiar przestępstw.

   

  – zainicjowanie/ udział w postępowaniu cywilnym o zobowiązanie sprawcy przemocy do opuszczenia mieszkania /także zainicjowanie i udział w postępowaniu egzekucyjnym/ 

   

  – procedura odebrania dziecka

   

  – zainicjowanie/udział w postępowaniu dotyczącym władzy rodzicielskiej/ kontaktów/alimentów/ o wydanie zarządzeń w trybie art. 109 k.r. i o.