Prowadzenie dokumentacji medycznej i aspekty prawne

sobota, 24 lut 2024, 9:00

Zgłoś chęć powtórzenia szkolenia

  Opłatyzł0,00
  Prowadzącyadw.Karol Kolankiewicz
  Punkty6

  I. Jak prowadzić dokumentację medyczną, aby stanowiła obronę przed roszczeniami pacjentów?
  1. Wprowadzenie – podstawowe pojęcia.
  2. Jakie znaczenie prawne mają treści zamieszczone w dokumentacji medycznej.
  3. Praktyczne wskazówki co do prowadzenia dokumentacji.
  4. Wykorzystanie prawidłowo prowadzonej dokumentacji medycznej jako dowodu w sprawie przed sądem i prokuratorem.
  5. Dokumentacja medyczna w toku kontroli NFZ, Rzecznika Praw Pacjenta i innych instytucji.

  II. Oświadczenia odbierane od pacjenta – najważniejsza tarcza obronna w toku kontroli oraz przed sądami
  1. Wprowadzenie – podstawowe pojęcia.
  2. Oświadczenia składane przez pacjenta jako potwierdzenie realizacji praw pacjenta oraz prawidłowości podejmowanych działań i rozliczenia.
  3. Oświadczenia związane z prawem pacjenta do informacji o stanie zdrowia przed wyrażeniem zgody na leczenie, w toku leczenia i po jego zakończeniu.
  4. Zgoda pacjenta, przedstawiciela ustawowego i opiekuna faktycznego na leczenie, na znieczulenie i inne oświadczenia.
  5. Oświadczenia związane z prawem pacjenta dostępu do dokumentacji medycznej.