Prowadzenie dokumentacji medycznej i aspekty prawne

sobota, 24 lut 2024, 9:00

Opłatyzł0,00
Prowadzącyadw.Karol Kolankiewicz
Punkty6

I. Jak prowadzić dokumentację medyczną, aby stanowiła obronę przed roszczeniami pacjentów?
1. Wprowadzenie – podstawowe pojęcia.
2. Jakie znaczenie prawne mają treści zamieszczone w dokumentacji medycznej.
3. Praktyczne wskazówki co do prowadzenia dokumentacji.
4. Wykorzystanie prawidłowo prowadzonej dokumentacji medycznej jako dowodu w sprawie przed sądem i prokuratorem.
5. Dokumentacja medyczna w toku kontroli NFZ, Rzecznika Praw Pacjenta i innych instytucji.

II. Oświadczenia odbierane od pacjenta – najważniejsza tarcza obronna w toku kontroli oraz przed sądami
1. Wprowadzenie – podstawowe pojęcia.
2. Oświadczenia składane przez pacjenta jako potwierdzenie realizacji praw pacjenta oraz prawidłowości podejmowanych działań i rozliczenia.
3. Oświadczenia związane z prawem pacjenta do informacji o stanie zdrowia przed wyrażeniem zgody na leczenie, w toku leczenia i po jego zakończeniu.
4. Zgoda pacjenta, przedstawiciela ustawowego i opiekuna faktycznego na leczenie, na znieczulenie i inne oświadczenia.
5. Oświadczenia związane z prawem pacjenta dostępu do dokumentacji medycznej.