Profilaktyka wypalenia zawodowego pracowników służby zdrowia

sobota, 12 lis 2016, 9:00

Zgłoś chęć powtórzenia szkolenia

Opłaty0,00
Prowadzącymgr Małgorzata Moczulska
Punktybrak

Program szkolenia

 1. Charakterystyka objawów zespołu wypalenia zawodowego
 2. Specyfika pracy w jednostkach ochrony zdrowia − czynniki będące codziennym obciążeniem dla psychiki
 3. Podatność na wypalanie sił — składniki odporności psychicznej Przeciwdziałanie objawom wypalenia zawodowego
 4. Rola własnego nastawienia do pacjenta i do sytuacji zawodowych w pro laktyce wypalenia zawodowego
  1. nastawienie do pracy i kontaktów z pacjentami
  2. koncentracja na zadaniu, nie na emocjach
 5. Trening komunikacji asertywnej w sytuacjach trudnych:
  1. profesjonalna reakcja na krytykę ze strony pacjentów i rodziny – pacjent z postawą roszczeniową i agresywną, asertywna odmowa
  2. umiejętne wyrażanie zaleceń/porad, oraz konstruktywnej krytyki
  3. wyrażanie uczuć pozytywnych – wzmacnianie postawy współpracy u pacjenta i rodziny.
 6. Trening komunikacji empatycznej – najskuteczniejszej reakcji na agresję ze strony pacjenta:
  1. schemat wypowiedzi empatycznej, obniżającej poziom agresji u pacjenta/rodziny
  2. empatyczne mechanizmy nawiązywania współpracy z trudnym rozmówcą
 7. Radzenie sobie ze stresem:
  1. przygotowanie do sytuacji stresowej i kontrola emocji, gdy sytuacja stresowa trwa, działania pro laktyczne po jej ustąpieniu
  2. 3 kroki profilaktyki stresu negatywnego
  3. techniki płytkie i głębokie pracy nad własnymi emocjami
  4. techniki relaksacyjne