Profilaktyka wypalenia zawodowego pracowników służby zdrowia

sobota, 12 lis 2016, 9:00

Zgłoś chęć powtórzenia szkolenia

  Opłatyzł0,00
  Prowadzącymgr Małgorzata Moczulska
  Punktybrak

  Program szkolenia

  1. Charakterystyka objawów zespołu wypalenia zawodowego
  2. Specyfika pracy w jednostkach ochrony zdrowia − czynniki będące codziennym obciążeniem dla psychiki
  3. Podatność na wypalanie sił — składniki odporności psychicznej Przeciwdziałanie objawom wypalenia zawodowego
  4. Rola własnego nastawienia do pacjenta i do sytuacji zawodowych w pro laktyce wypalenia zawodowego
   1. nastawienie do pracy i kontaktów z pacjentami
   2. koncentracja na zadaniu, nie na emocjach
  5. Trening komunikacji asertywnej w sytuacjach trudnych:
   1. profesjonalna reakcja na krytykę ze strony pacjentów i rodziny – pacjent z postawą roszczeniową i agresywną, asertywna odmowa
   2. umiejętne wyrażanie zaleceń/porad, oraz konstruktywnej krytyki
   3. wyrażanie uczuć pozytywnych – wzmacnianie postawy współpracy u pacjenta i rodziny.
  6. Trening komunikacji empatycznej – najskuteczniejszej reakcji na agresję ze strony pacjenta:
   1. schemat wypowiedzi empatycznej, obniżającej poziom agresji u pacjenta/rodziny
   2. empatyczne mechanizmy nawiązywania współpracy z trudnym rozmówcą
  7. Radzenie sobie ze stresem:
   1. przygotowanie do sytuacji stresowej i kontrola emocji, gdy sytuacja stresowa trwa, działania pro laktyczne po jej ustąpieniu
   2. 3 kroki profilaktyki stresu negatywnego
   3. techniki płytkie i głębokie pracy nad własnymi emocjami
   4. techniki relaksacyjne