Profilaktyka wypalenia zawodowego dla lekarzy – gdzie szukać motywacji i jak odczuwać satysfakcję z pracy na co dzień

sobota, 26 listopad 2016, 9:00

Zgłoś chęć powtórzenia szkolenia

Opłaty0,00
Prowadzącymgr Małgorzata Moczulska
Punkty6

Wypalenie zawodowe – charakterystyka zespołu objawów

 • źródła i objawy osiowe
 • dynamika procesu wypalenia sił, oraz rezultaty pracy wypalonego pracownika

Specyfika kontaktu lekarz – pacjent

 • czynniki będące codziennym obciążeniem dla psychiki w pracy lekarza
 • składniki odporności psychicznej

Przeciwdziałanie rozwijaniu się objawów wypalenia zawodowego w zakresie

 • nastawienia lekarza do swojej pracy i sytuacji trudnych: zadaniowego, realistycznego i pozytywnego
 • motywowania się w każdym kolejnym dniu pracy
 • wyciągania wniosków z przebytych sytuacji zawodowych, na następne podobne w przyszłości
 • wymiany doświadczeń między lekarzami, budowanie świadomości pracy zespołowej
 • relaksacji w czasie pracy i po jej zakończeniu
 • oddzielania pracy od życia prywatnego
 • skutecznego prowadzenia rozmowy z pacjentem, jego rodziną i personelem
 • radzenia sobie z trudnymi emocjami

Problematyka wypalenia zawodowego w kontaktach pracodawca−pracownik

 • powoli rosnąca świadomość zależności pomiędzy komfortem psychicznym i pozytywną motywacją pracownika do pracy a efektywnością jego pracy
 • rzadka umiejętność otwartej komunikacji pionowej w górę i w dół: podwładny–przełożony
 • poszukiwanie źródeł wsparcia