Profilaktyka wypalenia zawodowego dla lekarzy – gdzie szukać motywacji i jak odczuwać satysfakcję z pracy na co dzień

sobota, 26 lis 2016, 9:00

Zgłoś chęć powtórzenia szkolenia

  Opłatyzł0,00
  Prowadzącymgr Małgorzata Moczulska
  Punkty6

  Wypalenie zawodowe – charakterystyka zespołu objawów

  • źródła i objawy osiowe
  • dynamika procesu wypalenia sił, oraz rezultaty pracy wypalonego pracownika

  Specyfika kontaktu lekarz – pacjent

  • czynniki będące codziennym obciążeniem dla psychiki w pracy lekarza
  • składniki odporności psychicznej

  Przeciwdziałanie rozwijaniu się objawów wypalenia zawodowego w zakresie

  • nastawienia lekarza do swojej pracy i sytuacji trudnych: zadaniowego, realistycznego i pozytywnego
  • motywowania się w każdym kolejnym dniu pracy
  • wyciągania wniosków z przebytych sytuacji zawodowych, na następne podobne w przyszłości
  • wymiany doświadczeń między lekarzami, budowanie świadomości pracy zespołowej
  • relaksacji w czasie pracy i po jej zakończeniu
  • oddzielania pracy od życia prywatnego
  • skutecznego prowadzenia rozmowy z pacjentem, jego rodziną i personelem
  • radzenia sobie z trudnymi emocjami

  Problematyka wypalenia zawodowego w kontaktach pracodawca−pracownik

  • powoli rosnąca świadomość zależności pomiędzy komfortem psychicznym i pozytywną motywacją pracownika do pracy a efektywnością jego pracy
  • rzadka umiejętność otwartej komunikacji pionowej w górę i w dół: podwładny–przełożony
  • poszukiwanie źródeł wsparcia