Profesjonalny kontakt lekarza z pacjentem

sobota, 4 lt. 2017, 9:00

Zgłoś chęć powtórzenia szkolenia

Opłaty0,00
Prowadzącymgr Małgorzata Moczulska
Punkty6

 

Program szkolenia:

Pacjent jako klient – psychologiczny punkt widzenia.

 1. a) postawy pacjenta:

– reakcje na chorobę,

– status motywacyjny pacjenta,

– role odgrywane przez pacjenta,

 1. b) podstawowe potrzeby pacjenta.
 2. Komunikacja lekarz – pacjent, czynniki ułatwiające i utrudniające porozumiewanie się.
 3. a) pierwszy kontakt,
 4. b) mowa ciała – świadoma i profesjonalna komunikacja niewerbalna i parawerbalna.
 5. Model komunikacji asertywnej.
 6. a) podstawowe założenia asertywności,
 7. b) zasady budowania wypowiedzi asertywnych w kontrakcie z pacjentem

w sytuacjach trudnych,

 1. c) wpływ asertywnych komunikatów na relację lekarz – pacjent.
 2. Model komunikacji empatycznej.
 3. a) na czym polega empatyczna komunikacja,
 4. b) zasady prowadzenia rozmowy zgodnie z założeniami empatii,
 5. c) zastosowanie – analiza przykładów.
 6. Wybrane mechanizmy wywierania wpływu na pacjenta.
 7. a) motywowanie pacjenta do współpracy z lekarzem,
 8. b) mechanizm sympatii – co sprawia, że ludzie lubią się nawzajem,
 9. c) zachowania lekarza, budujące autorytet własnej osoby i instytucji.