Prawo medyczne wrzesień, Gdańsk, 05-730/3-43-127-2019- Rekrutacja zamknięta

poniedziałek, 23 wrz 2019, 9:00

Zgłoś chęć powtórzenia szkolenia

  Opłatyzł0,00

  Kurs specjalizacyjny jednolity. Kurs przeznaczony dla lekarzy i lekarzy dentystów specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji po 01.10.2014r.) dla wszystkich specjalizacji.

  Kurs w godzinach od 09:00-15:00

  W przypadku zgłoszenia się na kurs większej niż przewidziana liczy osób, OIL w Gdańsku zastrzega sobie prawo przeprowadzenia weryfikacji zgłoszeń i kwalifikacji na kurs wyłącznie do osiągnięcia limitu uczestników. O pierwszeństwie w przyjęciu na kurs specjalizacyjny decyduje zbliżający się termin zakończenia specjalizacji lub modułu podstawowego.

  Prosimy o wypełnienie obowiązkowego elektronicznego formularza zgłoszeniowego na stronie CMKP

  O pierwszeństwie w przyjęciu na kurs decyduje przynależność do OIL w Gdańsku.

  Ośrodek Doskonalenia Zawodowego organizuje doskonalenie zawodowe nieodpłatnie dla członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku, którzy mają opłacają składki członkowskie.