Prawne aspekty praktyki zawodowej lekarza i lekarza dentysty

sobota, 1 gru 2018, 10:00

Zgłoś chęć powtórzenia szkolenia

  Opłatyzł0,00
  Prowadzącyadw. Damian Konieczny
  Punkty4

  Program szkolenia:
  1. Czynności przedrejestracyjne (wybór odpowiedniego rodzaju praktyki, zgłoszenie o wytwarzaniu odpadów).
  2. Rejestracja działalności gospodarczej (wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).
  3. Rejestracja praktyki zawodowej w Rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
  4. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (obowiązkowe i dobrowolne, zakres ochrony, zgłaszanie szkód i wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela).
  5. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej (dokumentacja w formie papierowej i elektronicznej).
  6. Recepty na leki refundowane (zawarcie umowy z NFZ, prawidłowe wypisywanie recept, odpowiedzialność).
  7. Obowiązki związane z prowadzeniem praktyki (obowiązek statystyczny, opłaty za korzystanie ze środowiska.