Prawne aspekty praktyki zawodowej lekarza i lekarza dentysty

sobota, 1 grudzień 2018, 10:00

Zgłoś chęć powtórzenia szkolenia

Opłaty0,00
Prowadzącyadw. Damian Konieczny
Punkty4

Program szkolenia:
1. Czynności przedrejestracyjne (wybór odpowiedniego rodzaju praktyki, zgłoszenie o wytwarzaniu odpadów).
2. Rejestracja działalności gospodarczej (wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).
3. Rejestracja praktyki zawodowej w Rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
4. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (obowiązkowe i dobrowolne, zakres ochrony, zgłaszanie szkód i wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela).
5. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej (dokumentacja w formie papierowej i elektronicznej).
6. Recepty na leki refundowane (zawarcie umowy z NFZ, prawidłowe wypisywanie recept, odpowiedzialność).
7. Obowiązki związane z prowadzeniem praktyki (obowiązek statystyczny, opłaty za korzystanie ze środowiska.