Praktyczne aspekty cementowania adhezyjnego

piątek, 12 Maj 2017, 15:00

Zgłoś chęć powtórzenia szkolenia

Opłaty0,00
Prowadzącydr n. med. Kamila Wróbel – Bednarz
Punkty3

WYKŁAD

  1. Cementowanie uzupełnień stałych a postęp materiałowy w ostatnim 10-leciu
  2. Rola zjawiska adhezji wykorzystywanego w stomatologii
  3. Cementowanie adhezyjne – charakterystyka, wskazania
  4. Zastosowanie cementu dualnego jako uniwersalny sposób na cementowanie wkładów koronowo – korzeniowych, wkładów koronowych, mostów protetycznych i licówek w aspekcie klinicznym
  5. Praktyczny protokół postępowania w cementowaniu adhezyjnym dla różnych materiałów i rodzajów prac protetycznych
  6. Procedura naprawy porcelany

Pokaz protokołu cementowania z użyciem cementu adhezyjnego

  1. Przedstawienie protokołu cementowania z użyciem cementu adhezyjnego dla wkładów koronowo-korzeniowych: standardowego i indywidualnego
  2. Pokaz cementowania licówki w obrębie zęba siecznego