Praca z pacjentem ze specyficznymi potrzebami

sobota, 11 gru 2021, 10:00

Zgłoś chęć powtórzenia szkolenia

Opłaty0,00
Prowadzącymgr Katarzyna Milska
Punkty3

Celem szkolenia jest zaznajomienie Uczestników zajęć  z tematem pacjenta ze specyficznymi potrzebami, które mogą wynikać z jego stanu zdrowia. Przybliżona zostanie tematyka niepełnosprawności i podstawowych zasad, których celem jest usprawnienie wzajemnego kontaktu
w relacji lekarz-pacjent. W trakcie spotkania poruszymy również temat pacjenta manipulującego, lękowego i agresywnego oraz omówimy wskazówki w pracy z pacjentami z zaburzeniami osobowości.

Program szkolenia:
1) Pacjent z niepełnosprawnością:
-wzrokową
-słuchową
-ruchową

2) Pacjent:

-lękowy
-agresywny
-manipulujący

3) Pacjenci z zaburzeniami osobowości:

-przekonania i strategie pacjentów
-wskazówki dla lekarza