Praca z pacjentem ze specyficznymi potrzebami

sobota, 11 maj 2024, 8:00

Zgłoś chęć powtórzenia szkolenia

  Opłatyzł0,00
  Prowadzącydr Katarzyna Milska-Musa
  Punkty3
  • Komunikacja werbalna z pacjentem oraz jego bliskimi:

  -bariery komunikacyjne;

  -dystraktory;

  -istota precyzji wypowiedzi;

  -techniki „aktywnego słuchania”, np.:

  • Parafrazowanie
  • Precyzowanie
  • Klaryfikacja
  • Podsumowanie

  -efekt pierwszeństwa i efekt świeżości w komunikacji z pacjentem;

  -informacja zwrotna a efektywność procesu leczenia.

   

  • Komunikacja niewerbalna:

  -mowa ciała-kineza;

  -sposób ‘mówienia’ w komunikacji niewerbalnej;

  -rola komunikatów niewerbalnych;

  -dystans interpersonalny;

  -różnice międzykulturowe.

   

  • Rozwój człowieka :
   -dziecko, nastolatek, dorosły w średnim wieku, senior – potrzeby rozwojowe
   na każdym z wymienionych etapów oraz ich możliwy wpływ na proces leczenia;

  -istotne elementy pracy z pacjentem z uwzględnieniem jego wieku oraz sytuacji życiowej (dziecko, nastolatek, dorosły w średnim wieku, senior)

  -praca z pacjentem niepełnosprawnym: niepełnosprawność sensoryczna (zaburzenia percepcji wzrokowej, słuchowej) oraz fizyczna (osoby z dysfunkcją narządu ruchu).

   

  • Psychologiczne aspekty pracy z pacjentem:

  -konfliktowym, agresywnym, manipulującym, pacjentem z zaburzeniami psychicznymi oraz pacjentem terminalnie chorym:

  • przyczyny ‘trudnych’ sytuacji;
  • sposoby postępowania w ‘trudnych’ sytuacjach;
  • istota pracy zespołowej.

   

  • Konflikt:

  -konflikt w środowisku zawodowym (relacje między współpracownikami);

  -przyczyny konfliktów;

  -postępowanie w obliczu konfliktu;

  -cykl konfliktu;

  -struktura konfliktu (koło konfliktu Moore’a);

  -sposoby rozwiązywania konfliktu;

  -strategie rozwiązywania problemu z podziałem na etapy.

   

  • Zachowania asertywne w życiu codziennym oraz praktyce lekarskiej jako istotny czynnik zapobiegający wypaleniu zawodowemu:

  -różnicowanie zachowań asertywnych, agresywnych i uległych;

  -asertywna ochrona granic;

  -asertywna odmowa.

   

  • Wypalenie zawodowe:

  -charakterystyka;

  -przyczyny;

  -konsekwencje;