Praca z pacjentem w praktyce lekarskiej w ujęciu psychologicznym- szkolenie stacjonarne

sobota, 4 lut 2023, 9:00

Opłatyzł0,00
Prowadzącydr Katarzyna Milska-Musa
Punkty6

Program:
1) Komunikacja werbalna z pacjentem oraz jego bliskimi:
-bariery komunikacyjne;
-dystraktory;
-istota precyzji wypowiedzi;
-techniki „aktywnego słuchania”, np.:
• Parafrazowanie
• Precyzowanie
• Klaryfikacja
• Podsumowanie
-efekt pierwszeństwa i efekt świeżości w komunikacji z pacjentem;
-informacja zwrotna a efektywność procesu leczenia.

2) Komunikacja niewerbalna:
-mowa ciała-kineza;
-sposób ‘mówienia’ w komunikacji niewerbalnej;
-rola komunikatów niewerbalnych;
-dystans interpersonalny;
-różnice międzykulturowe.

3) Rozwój człowieka :
-dziecko, nastolatek, dorosły w średnim wieku, senior – potrzeby rozwojowe
na każdym z wymienionych etapów oraz ich możliwy wpływ na proces leczenia;
-istotne elementy pracy z pacjentem z uwzględnieniem jego wieku oraz sytuacji życiowej (dziecko, nastolatek, dorosły w średnim wieku, senior)
-praca z pacjentem niepełnosprawnym: niepełnosprawność sensoryczna (zaburzenia percepcji wzrokowej, słuchowej) oraz fizyczna (osoby z dysfunkcją narządu ruchu).

4) Psychologiczne aspekty pracy z pacjentem:
-konfliktowym, agresywnym, manipulującym, pacjentem z zaburzeniami psychicznymi oraz pacjentem terminalnie chorym:
• przyczyny ‘trudnych’ sytuacji;
• sposoby postępowania w ‘trudnych’ sytuacjach;
• istota pracy zespołowej.

5) Konflikt:
-konflikt w środowisku zawodowym (relacje między współpracownikami);
-przyczyny konfliktów;
-postępowanie w obliczu konfliktu;
-cykl konfliktu;
-struktura konfliktu (koło konfliktu Moore’a);
-sposoby rozwiązywania konfliktu;
-strategie rozwiązywania problemu z podziałem na etapy.

6) Zachowania asertywne w życiu codziennym oraz praktyce lekarskiej jako istotny czynnik zapobiegający wypaleniu zawodowemu:
-różnicowanie zachowań asertywnych, agresywnych i uległych;
-asertywna ochrona granic;
-asertywna odmowa.

7) Wypalenie zawodowe:
-charakterystyka;
-przyczyny;
-konsekwencje;
-zapobieganie.
W trakcie realizacji szkolenia – jeżeli pozwoli na to sytuacja – oprócz prezentacji i dyskusji przewidziane są ćwiczenia praktyczne mające na celu przyjemne i efektywne przyswojenie wiedzy. Jeżeli okoliczności nie będą sprzyjające, to zajęcia odbędą się w trybie online.