Praca z pacjentem w praktyce lekarskiej w ujęciu psychologicznym

sobota, 25 lut 2023, 9:00

Zgłoś chęć powtórzenia szkolenia

  Opłatyzł0,00
  Prowadzącydr Katarzyna Milska-Musa
  Punkty6

  Program:
  1) Komunikacja werbalna z pacjentem oraz jego bliskimi:
  -bariery komunikacyjne;
  -dystraktory;
  -istota precyzji wypowiedzi;
  -techniki „aktywnego słuchania”, np.:
  • Parafrazowanie
  • Precyzowanie
  • Klaryfikacja
  • Podsumowanie
  -efekt pierwszeństwa i efekt świeżości w komunikacji z pacjentem;
  -informacja zwrotna a efektywność procesu leczenia.

  2) Komunikacja niewerbalna:
  -mowa ciała-kineza;
  -sposób ‘mówienia’ w komunikacji niewerbalnej;
  -rola komunikatów niewerbalnych;
  -dystans interpersonalny;
  -różnice międzykulturowe.

  3) Rozwój człowieka :
  -dziecko, nastolatek, dorosły w średnim wieku, senior – potrzeby rozwojowe
  na każdym z wymienionych etapów oraz ich możliwy wpływ na proces leczenia;
  -istotne elementy pracy z pacjentem z uwzględnieniem jego wieku oraz sytuacji życiowej (dziecko, nastolatek, dorosły w średnim wieku, senior)
  -praca z pacjentem niepełnosprawnym: niepełnosprawność sensoryczna (zaburzenia percepcji wzrokowej, słuchowej) oraz fizyczna (osoby z dysfunkcją narządu ruchu).

  4) Psychologiczne aspekty pracy z pacjentem:
  -konfliktowym, agresywnym, manipulującym, pacjentem z zaburzeniami psychicznymi oraz pacjentem terminalnie chorym:
  • przyczyny ‘trudnych’ sytuacji;
  • sposoby postępowania w ‘trudnych’ sytuacjach;
  • istota pracy zespołowej.

  5) Konflikt:
  -konflikt w środowisku zawodowym (relacje między współpracownikami);
  -przyczyny konfliktów;
  -postępowanie w obliczu konfliktu;
  -cykl konfliktu;
  -struktura konfliktu (koło konfliktu Moore’a);
  -sposoby rozwiązywania konfliktu;
  -strategie rozwiązywania problemu z podziałem na etapy.

  6) Zachowania asertywne w życiu codziennym oraz praktyce lekarskiej jako istotny czynnik zapobiegający wypaleniu zawodowemu:
  -różnicowanie zachowań asertywnych, agresywnych i uległych;
  -asertywna ochrona granic;
  -asertywna odmowa.

  7) Wypalenie zawodowe:
  -charakterystyka;
  -przyczyny;
  -konsekwencje;
  -zapobieganie.
  W trakcie realizacji szkolenia – jeżeli pozwoli na to sytuacja – oprócz prezentacji i dyskusji przewidziane są ćwiczenia praktyczne mające na celu przyjemne i efektywne przyswojenie wiedzy. Jeżeli okoliczności nie będą sprzyjające, to zajęcia odbędą się w trybie online.