Praca z pacjentem w praktyce lekarskiej w ujęciu psychologicznym – szkolenie online

sobota, 20 marzec 2021, 9:00

Zgłoś chęć powtórzenia szkolenia

Opłaty0,00
Prowadzącymgr Katarzyna Milska
Punkty6

Program szkolenia:
1)Komunikacja werbalna z pacjentem oraz jego bliskimi:
-bariery komunikacyjne;
-dystraktory;
-istota precyzji wypowiedzi;
-techniki „aktywnego słuchania”, np.:
•Parafrazowanie
•Precyzowanie
•Klaryfikacja
•Podsumowanie
-efekt pierwszeństwa i efekt świeżości w komunikacji z pacjentem;
-informacja zwrotna a efektywność procesu leczenia.

2)Komunikacja niewerbalna:
-mowa ciała-kineza;
-sposób ‘mówienia’ w komunikacji niewerbalnej;
-rola komunikatów niewerbalnych;
-dystans interpersonalny;
-(opcjonalnie) różnice międzykulturowe.

3)Rozwój człowieka :
-dziecko, nastolatek, dorosły w średnim wieku, senior – potrzeby rozwojowe
na każdym z wymienionych etapów oraz ich możliwy wpływ na proces leczenia;
-istotne elementy pracy z pacjentem z uwzględnieniem jego wieku oraz sytuacji życiowej (dziecko, nastolatek, dorosły w średnim wieku, senior)
-praca z pacjentem niepełnosprawnym: niepełnosprawność sensoryczna (zaburzenia percepcji wzrokowej, słuchowej) oraz fizyczna (osoby z dysfunkcją narządu ruchu).

4)Psychologiczne aspekty pracy z pacjentem:
-konfliktowym, agresywnym, manipulującym, pacjentem z zaburzeniami psychicznymi oraz pacjentem terminalnie chorym:
•przyczyny ‘trudnych’ sytuacji;
•sposoby postępowania w ‘trudnych’ sytuacjach;
•istota pracy zespołowej.

5)Konflikt:
-konflikt w środowisku zawodowym (relacje między współpracownikami);
-przyczyny konfliktów;
-postępowanie w obliczu konfliktu;
-cykl konfliktu;
-struktura konfliktu (koło konfliktu Moore’a);
-sposoby rozwiązywania konfliktu;
-strategie rozwiązywania problemu z podziałem na etapy.

6)Zachowania asertywne w życiu codziennym oraz praktyce lekarskiej jako istotny czynnik zapobiegający wypaleniu zawodowemu:
-różnicowanie zachowań asertywnych, agresywnych i uległych;
-asertywna ochrona granic;
-asertywna odmowa.

7)Wypalenie zawodowe:
-charakterystyka;
-przyczyny;
-konsekwencje;
-zapobieganie.
W trakcie realizacji szkolenia oprócz prezentacji i dyskusji przewidziane są ćwiczenia praktyczne mające na celu przyjemne i efektywne przyswojenie wiedzy.