Posiedzenie Komisji Praktyk Lekarskich oraz Komisji Stomatologicznej

czwartek, 18 Maj 2017, 12:00

Zgłoś chęć powtórzenia szkolenia

Wspólne posiedzenie Komisji Praktyk Lekarskich oraz Komisji Stomatologicznej.