Polskie Towarzystwo Stomatologiczne Oddział Gdański zaprasza na wykład “Pacjent periodontologiczny w gabinecie lekarza stomatologa – diagnostyka i postępowanie BRAK MIEJSC

sobota, 6 kwi 2019, 10:00

Zgłoś chęć powtórzenia szkolenia

  Opłatyzł0,00
  Punkty2

  Polskie Towarzystwo Stomatologiczne Oddział Gdański zaprasza na wykład w dniu

  06.04.2019 10:00-12:00

  Sala wykładowa Okręgowej Izby Lekarskiej, ul. Śniadeckich 33, Gdańsk

  “Pacjent periodontologiczny w gabinecie lekarza stomatologa – diagnostyka i

  postępowanie”

  dr n. med. Maciej Nowak starszy wykładowca w Zakładzie Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

  Dr n. med. Maciej NOWAK posiada specjalizacje ze stomatologii ogólnej, jest specjalistą periodontologiem.

  Pełni funkcję mazowieckiego konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie periodontologii oraz sekretarza zarządu Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego, członka European Federation of Periodontology (EFP). Ponadto jest sekretarzem zarządu Sekcji Periodontologii Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego (PTS).

  Jest autorem i współautorem licznych publikacji naukowych oraz podręczników.

  Wykład „Pacjent periodontologiczny w gabinecie lekarza stomatologa –

  diagnostyka i postępowanie” został przygotowany przede wszystkim z myślą o lekarzach stomatologach nie będących periodontologami. Przedstawiono w nim w sposób interesujący i zrozumiały najbardziej aktualne zagadnienia dotyczące epidemiologii, etiologii, diagnostyki, różnicowania, profilaktyki oraz leczenia chorób przyzębia. Omówiono algorytmy postępowania możliwe, a nawet konieczne do wdrożenia przez wszystkich stomatologów. Ponadto zostały zawarte informacje dotyczące wpływu nieleczonych chorób przyzębia na zdrowie człowieka oraz wskazówki w jakich sytuacjach klinicznych i w których etapach postępowania należy rozważyć skierowanie chorych na konsultacje oraz leczenie do specjalistów periodontologów.

  PREZENTACJA PRODUKTOWA FIRMY BĘDZIE PROWADZONA PRZEZ:

  Kornel Stachowicz, Przedstawiciel Medyczny PFOC

  TYTUŁ:„Profesjonalne produkty do higieny jamy ustnej, uzupełnienie leczenia pacjenta”