Podstawy logopedii dla lekarzy – szkolenie stacjonarne

sobota, 29 paź 2022, 9:00

Opłatyzł0,00
Prowadzącymgr Beata Rzewnicka
Punkty6

1. Temat szkolenia : Podstawy logopedii dla lekarzy

2. Całkowita liczba godzin: 6 h ( możliwość podzielenia na bloki)

3. Prowadzący zajęcia: mgr Beata Rzewnicka

4. Treści kształcenia:

1) Przedmiot, zakres zainteresowań logopedii
2) Interdyscyplinarność logopedii i jej miejsce wśród innych nauk
3) Podmiot i zadania logopedii
4) Opieka logopedyczna w Polsce
5) Profilaktyka logopedyczna
6) Ontogeneza mowy dziecka
7) Kamienie milowe w rozwoju mowy i ich zależność z rozwojem
OUN
8) Zaburzenia głosu i mowy. Przyczyny i znaczenie w rozwoju
dziecka i dorosłego
9) Klasyfikacje zaburzeń mowy
10) Metodyka postępowania logoterapeutycznego
11) Przegląd ćwiczeń artykulacyjnych, fonacyjnych i oddechowych
12) Etyka pracy logopedy

5. Metody kształcenia:

– wykład z prezentacją multimedialną, opis i instruktaż, praca z materiałem źródłowym (materiały audiowizualne),
– analiza przypadków,
– praca z materiałami i tekstami źródłowymi – analiza.