Podstawy logopedii dla lekarzy – szkolenie stacjonarne

sobota, 29 paź 2022, 9:00

Zgłoś chęć powtórzenia szkolenia

  Opłatyzł0,00
  Prowadzącymgr Beata Rzewnicka
  Punkty6

  1. Temat szkolenia : Podstawy logopedii dla lekarzy

  2. Całkowita liczba godzin: 6 h ( możliwość podzielenia na bloki)

  3. Prowadzący zajęcia: mgr Beata Rzewnicka

  4. Treści kształcenia:

  1) Przedmiot, zakres zainteresowań logopedii
  2) Interdyscyplinarność logopedii i jej miejsce wśród innych nauk
  3) Podmiot i zadania logopedii
  4) Opieka logopedyczna w Polsce
  5) Profilaktyka logopedyczna
  6) Ontogeneza mowy dziecka
  7) Kamienie milowe w rozwoju mowy i ich zależność z rozwojem
  OUN
  8) Zaburzenia głosu i mowy. Przyczyny i znaczenie w rozwoju
  dziecka i dorosłego
  9) Klasyfikacje zaburzeń mowy
  10) Metodyka postępowania logoterapeutycznego
  11) Przegląd ćwiczeń artykulacyjnych, fonacyjnych i oddechowych
  12) Etyka pracy logopedy

  5. Metody kształcenia:

  – wykład z prezentacją multimedialną, opis i instruktaż, praca z materiałem źródłowym (materiały audiowizualne),
  – analiza przypadków,
  – praca z materiałami i tekstami źródłowymi – analiza.