Podstawy logopedii dla lekarzy

sobota, 29 sty 2022, 9:00

Opłaty0,00
Prowadzącymgr Beata Rzewnicka
Punkty6

 

Program szkolenia:

1.Przedmiot, zakres zainteresowań logopedii

2.Interdyscyplinarność logopedii i jej miejsce wśród innych nauk

3.Podmiot i zadania logopedii

4.Opieka logopedyczna w Polsce

5.Profilaktyka logopedyczna

6.Ontogeneza mowy dziecka

7.Kamienie milowe w rozwoju mowy i ich zależność z rozwojem OUN

8.Zaburzenia głosu i mowy. Przyczyny i znaczenie w rozwoju dziecka i dorosłego

9.Klasyfikacje zaburzeń mowy

10.Metodyka postępowania logoterapeutycznego

11.Przegląd ćwiczeń artykulacyjnych, fonacyjnych i oddechowych

12.Etyka pracy logopedy