Podstawy logopedii dla lekarzy

sobota, 23 paź 2021, 9:00

Opłaty0,00
Prowadzącymgr Beata Rzewnicka
Punkty6

1)  Przedmiot, zakres zainteresowań logopedii

2)  Interdyscyplinarność logopedii i jej miejsce wśród innych nauk

3)  Podmiot i zadania logopedii

4)  Opieka logopedyczna w Polsce

5)  Profilaktyka logopedyczna

6)  Ontogeneza mowy dziecka

7)  Kamienie milowe w rozwoju mowy i ich zależność z rozwojem

     OUN

8)  Zaburzenia głosu i mowy. Przyczyny i znaczenie w rozwoju

     dziecka i dorosłego

9)  Klasyfikacje zaburzeń mowy

10) Metodyka postępowania logoterapeutycznego

11) Przegląd ćwiczeń artykulacyjnych, fonacyjnych i oddechowych

12) Etyka pracy logopedy

  1. Metody kształcenia:
  • wykład z prezentacją multimedialną, opis i instruktaż, praca z materiałem źródłowym (materiały audiowizualne),
  • analiza przypadków,
  • praca z materiałami i tekstami źródłowymi – analiza.