Podstawy logopedii-on line Odwołany

sobota, 17 kwiecień 2021, 9:00

Zgłoś chęć powtórzenia szkolenia

Opłaty0,00
Prowadzącymgr Beata Rzewnicka
Punkty6

Program szkolenia:

1.Przedmiot, zakres zainteresowań logopedii

2.Interdyscyplinarność logopedii i jej miejsce wśród innych nauk

3.Podmiot i zadania logopedii

4.Opieka logopedyczna w Polsce

5.Profilaktyka logopedyczna

6.Ontogeneza mowy dziecka

7.Kamienie milowe w rozwoju mowy i ich zależność z rozwojem OUN

8.Zaburzenia głosu i mowy. Przyczyny i znaczenie w rozwoju dziecka i dorosłego

9.Klasyfikacje zaburzeń mowy

10.Metodyka postępowania logoterapeutycznego

11.Przegląd ćwiczeń artykulacyjnych, fonacyjnych i oddechowych

12.Etyka pracy logopedy