Podstawy logopedii dla lekarzy-szkolenie odwołane

sobota, 23 maj 2020, 9:00

Zgłoś chęć powtórzenia szkolenia

  Opłatyzł0,00
  Prowadzącymgr Beata Rzewnicka
  Punkty6

  Program szkolenia:

  1.Przedmiot, zakres zainteresowań logopedii

  2.Interdyscyplinarność logopedii i jej miejsce wśród innych nauk

  3.Podmiot i zadania logopedii

  4.Opieka logopedyczna w Polsce

  5.Profilaktyka logopedyczna

  6.Ontogeneza mowy dziecka

  7.Kamienie milowe w rozwoju mowy i ich zależność z rozwojem OUN

  8.Zaburzenia głosu i mowy. Przyczyny i znaczenie w rozwoju dziecka i dorosłego

  9.Klasyfikacje zaburzeń mowy

  10.Metodyka postępowania logoterapeutycznego

  11.Przegląd ćwiczeń artykulacyjnych, fonacyjnych i oddechowych

  12.Etyka pracy logopedy

  Metody kształcenia:

  •  wykład z prezentacją multimedialną, opis i instruktaż, praca z materiałem źródłowym (materiały audiowizualne),
  • analiza przypadków,
  • praca z materiałami i tekstami źródłowymi – analiza.