Podstawy diagnozy i terapii pacjenta z zaburzeniami w komunikacji językowej

sobota, 19 paź 2024, 9:00

Opłatyzł0,00
Prowadzącymgr Beata Rzewnicka, dr Maria Faściszewska
Punkty5

Plan wykładu :

mgr Beata Rzewnicka
1.Rozwój mowy dziecka w aspekcie fonetycznymi fonologicznym. Opóźniony rozwój mowy – specyficzny i niespecyficzny.
2.Klasyfikacje wad mowy – klasyfikacja
3.Dyslalia – definicje, objawy, rodzaje i przyczyny. Podział dyslalii w oparciu o kryterium przyczynowe i objawowe.
4.Badanie mowy i wymowy –rodzaje testów. Słuch fonologiczny i fonetyczny .
5.Terapia dyslalii – metody i etapy pracy logoterapeutycznej .
6.Jąkanie (rozwojowe, nabyte). Przyczyny. Metody terapii, zalecenia dla rodziców, dzieci . Kwestionariusze do badania jąkania stosowane w USA i w Europie, w Polsce

dr Maria Faściszewska
7.Rozszczepy wargi i podniebienia (nosowanie otwarte, nosowanie zamknięte, nosowanie mieszane).
8.Mowa osób z uszkodzonym słuchem (uszkodzenie słuchu a stadium rozwoju mowy).
9.Oligofazja i schizofazja. Afazja u dzieci- przyczyny i sposoby terapii.