Opiniowanie sądowo-lekarskie VI edycja

sobota, 12 paź 2019, 9:00

Zgłoś chęć powtórzenia szkolenia

  Opłatyzł0,00
  Punkty23

                                                       Pierwszy blok wykładowy –  12.10.2019r.                

                        Lekarz jako biegły sądowy z punktu widzenia sądu – podstawowe wiadomości                     

   

   9.00 – 11.15

  ·         Biegły w opiniowaniu sądowo-lekarskim: prawa i obowiązki w świetle przepisów prawa.

  ·         Zarys funkcjonowania sądu

  ·         Komunikacja z sądem i sędzią

  ·         Oczekiwania wobec biegłego (na przykładach)

   

  ·   SSO Rafał Terlecki

  Przerwa kawowa

  Opiniowanie na potrzeby organów odpowiedzialności zawodowej Izb Lekarskich

  11.30 – 12.00

  ·         Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

  ·         adw. Damian Konieczny (OIL)

  12.00 – 13.00

  ·         Sąd Lekarski

  ·         Omówienie przykładowych opinii

  ·         adw. Karol Kolankiewicz (OIL)

  Przerwa na posiłek

  13.30 -14.30

  ·         Praktyczno-prawne problemy i uwagi na temat opiniowania lekarskiego z perspektywy pełnomocnika i obrońcy.

  ·         adw. dr Paweł Brzezicki(PIA)

  14.30 – 15.30

  ·         Psychologiczne aspekty opiniowania (błędy poznawcze)

  ·         PSYCHOLOG

  prof. Michał Harciarek

                                                          Drugi blok wykładowy – 26.10.2019r.                                                       

                                              Opiniowanie sądowo-lekarskie w sprawach karnych                                           

  9.00 – 11.00

   

  ·         Procedura karna (KPK) – co biegły wiedzieć powinien

  ·         SSA Wojciech Andruszkiewicz

  Przerwa kawowa

  11.15 – 12.45

  ·         Opiniowanie w sprawach rodzinnych

  ·         Podstawy prawne

  ·         Metodologia

  ·         Omówienie przykładowych opinii

  ·         SSO Krystyna Mizak

  Przerwa na posiłek

  13.00 – 14.15

  ·         Opiniowanie sądowo-lekarskie w sprawach karnych z perspektywy oczekiwań i własnych doświadczeń prokuratora

  ·         Prok. Ewa Tramowska-Guzek

  14.15 – 15.00

  ·         Pion odpowiedzialności zawodowej w Izbie Lekarskiej

  ·         Dr med. Roman Budziński (OIL)

                                                          Trzeci blok wykładowy – 16.11.2019r.                                          

                                         Zasady dokumentowania i wynagradzania pracy biegłego.        

  9.00 – 10.00

  ·         Zasady rozliczania się i prowadzenia karty pracy, koszta sądowe, przepisy regulujące pracę biegłego

  ·         SSO Hanna Langa – Bieszki

  Przerwa kawowa

                                            Opiniowanie sądowo-lekarskie w sprawach cywilnych                    

  10.15 – 12.45

  ·         Procedura cywilna (KPC) – co biegły wiedzieć powinien

  ·         Specyfika opiniowania w sprawach cywilnych z perspektywy Sędziego

  ·         SSO Hanna Langa – Bieszki

  Przerwa na posiłek

  13.15 – 14.15

  ·         Opiniowanie sądowo-lekarskie w sprawach cywilnych z perspektywy oczekiwań i własnych doświadczeń prokuratora.

  ·         Prok. Ewa Burdzińska

  14.15 – 15.15

  ·         Praktyczno-prawne problemy i uwagi nt. opiniowania lekarskiego z perspektywy pełnomocnika

  ·         mec. Anna Austen-Palicka

  ·         (OIRP)

                                                        Czwarty blok wykładowy – 30.11.2019r.                            

  Opiniowanie sądowo – lekarskie w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

  9.00-10.30

  ·         Podstawy prawne

  ·         Metodologia

  ·         Omówienie przykładowych opinii

  ·         SSO Katarzyna Antoniewicz

  Przerwa kawowa

   

  10.45 – 12.15

  ·         Specyfika opiniowania w sprawach karnych z perspektywy sędziego

  ·         SSO dr Marek Skwarcow

  Przerwa na posiłek

                                      Metodologia pracy lekarza w opiniowaniu sądowo-lekarskim       

  12.30 – 15.30

  ·         Ogólne zasady i metodologia opracowania materiału dowodowego

  ·         Procedury w opiniowaniu sądowo lekarskim

  ·         dr hab. med. Zbigniew Jankowski

  ·         (ZMS – GUMed)