Opiniowanie sądowo-lekarskie VI edycja

sobota, 12 październik 2019, 9:00

Zgłoś chęć powtórzenia szkolenia

Opłaty0,00
Punkty23

                                                     Pierwszy blok wykładowy –  12.10.2019r.                

                      Lekarz jako biegły sądowy z punktu widzenia sądu – podstawowe wiadomości                     

 

 9.00 – 11.15

·         Biegły w opiniowaniu sądowo-lekarskim: prawa i obowiązki w świetle przepisów prawa.

·         Zarys funkcjonowania sądu

·         Komunikacja z sądem i sędzią

·         Oczekiwania wobec biegłego (na przykładach)

 

·   SSO Rafał Terlecki

Przerwa kawowa

Opiniowanie na potrzeby organów odpowiedzialności zawodowej Izb Lekarskich

11.30 – 12.00

·         Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

·         adw. Damian Konieczny (OIL)

12.00 – 13.00

·         Sąd Lekarski

·         Omówienie przykładowych opinii

·         adw. Karol Kolankiewicz (OIL)

Przerwa na posiłek

13.30 -14.30

·         Praktyczno-prawne problemy i uwagi na temat opiniowania lekarskiego z perspektywy pełnomocnika i obrońcy.

·         adw. dr Paweł Brzezicki(PIA)

14.30 – 15.30

·         Psychologiczne aspekty opiniowania (błędy poznawcze)

·         PSYCHOLOG

prof. Michał Harciarek

                                                        Drugi blok wykładowy – 26.10.2019r.                                                       

                                            Opiniowanie sądowo-lekarskie w sprawach karnych                                           

9.00 – 11.00

 

·         Procedura karna (KPK) – co biegły wiedzieć powinien

·         SSA Wojciech Andruszkiewicz

Przerwa kawowa

11.15 – 12.45

·         Opiniowanie w sprawach rodzinnych

·         Podstawy prawne

·         Metodologia

·         Omówienie przykładowych opinii

·         SSO Krystyna Mizak

Przerwa na posiłek

13.00 – 14.15

·         Opiniowanie sądowo-lekarskie w sprawach karnych z perspektywy oczekiwań i własnych doświadczeń prokuratora

·         Prok. Ewa Tramowska-Guzek

14.15 – 15.00

·         Pion odpowiedzialności zawodowej w Izbie Lekarskiej

·         Dr med. Roman Budziński (OIL)

                                                        Trzeci blok wykładowy – 16.11.2019r.                                          

                                       Zasady dokumentowania i wynagradzania pracy biegłego.        

9.00 – 10.00

·         Zasady rozliczania się i prowadzenia karty pracy, koszta sądowe, przepisy regulujące pracę biegłego

·         SSO Hanna Langa – Bieszki

Przerwa kawowa

                                          Opiniowanie sądowo-lekarskie w sprawach cywilnych                    

10.15 – 12.45

·         Procedura cywilna (KPC) – co biegły wiedzieć powinien

·         Specyfika opiniowania w sprawach cywilnych z perspektywy Sędziego

·         SSO Hanna Langa – Bieszki

Przerwa na posiłek

13.15 – 14.15

·         Opiniowanie sądowo-lekarskie w sprawach cywilnych z perspektywy oczekiwań i własnych doświadczeń prokuratora.

·         Prok. Ewa Burdzińska

14.15 – 15.15

·         Praktyczno-prawne problemy i uwagi nt. opiniowania lekarskiego z perspektywy pełnomocnika

·         mec. Anna Austen-Palicka

·         (OIRP)

                                                      Czwarty blok wykładowy – 30.11.2019r.                            

Opiniowanie sądowo – lekarskie w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

9.00-10.30

·         Podstawy prawne

·         Metodologia

·         Omówienie przykładowych opinii

·         SSO Katarzyna Antoniewicz

Przerwa kawowa

 

10.45 – 12.15

·         Specyfika opiniowania w sprawach karnych z perspektywy sędziego

·         SSO dr Marek Skwarcow

Przerwa na posiłek

                                    Metodologia pracy lekarza w opiniowaniu sądowo-lekarskim       

12.30 – 15.30

·         Ogólne zasady i metodologia opracowania materiału dowodowego

·         Procedury w opiniowaniu sądowo lekarskim

·         dr hab. med. Zbigniew Jankowski

·         (ZMS – GUMed)