Opiniowanie sądowo-lekarskie. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie specjalizacji – dot. lekarzy

sobota, 8 paź 2022, 9:00

Opłatyzł0,00
Punkty25

Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie specjalizacji – dot. lekarzy

Pierwszy blok wykładowy – 08.10.2022 r.

Lekarz jako biegły sądowy z punktu widzenia sądu – podstawowe wiadomości

9.00 – 11.15
• Biegły w opiniowaniu sądowo-lekarskim: prawa i obowiązki w świetle przepisów prawa.
• Zarys funkcjonowania sądu
• Komunikacja z sądem i sędzią
• Oczekiwania wobec biegłego (na przykładach)
• Prezes SSA Rafał Terlecki

Przerwa

Opiniowanie na potrzeby organów odpowiedzialności zawodowej Izb Lekarskich
11.30 – 12.00
• Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
• adw. Damian Konieczny (OIL)
12.00 – 13.00
• Sąd Lekarski
• Omówienie przykładowych opinii
• adw. Damian Konieczny (OIL)
Przerwa

13.15-14.15
• Praktyczno-prawne problemy i uwagi na temat opiniowania lekarskiego z perspektywy pełnomocnika i obrońcy.
• adw. dr Paweł Brzezicki(PIA)

14.15 – 15.30
• Maltretowanie małoletnich)
• PSYCHOLOG Mateusz Lammek

Drugi blok wykładowy –22.10.2022r.

Opiniowanie sądowo-lekarskie w sprawach karnych
9.00 – 10.45
• Procedura karna (KPK) – co biegły wiedzieć powinien
• SSA Wojciech Andruszkiewicz
Przerwa

11.00 – 12.00
• Opiniowanie w sprawach rodzinnych
• Podstawy prawne
• Metodologia
• Omówienie przykładowych opinii
• SSO Krystyna Mizak
Przerwa

12.15 – 13.00
• Opiniowanie sądowo-lekarskie w sprawach karnych i cywilnych z perspektywy oczekiwań i własnych doświadczeń prokuratora
• Prok. Ewa Burdzińska
13.00 – 14.45
• Rola lekarza w przeciwdziałaniu przemocy domowej i seksualnej- aspekty prawne i psychologiczne
• Psycholog Mateusz Lammek
• Prok. Agnieszka Gorczyńska

Trzeci blok wykładowy –12.11.2022r.

Zasady dokumentowania i wynagradzania pracy biegłego.
9.00 – 10.00
• Zasady rozliczania się i prowadzenia karty pracy, koszta sądowe, przepisy regulujące pracę biegłego
• SSO Hanna Langa – Bieszki
Przerwa

Opiniowanie sądowo-lekarskie w sprawach cywilnych
10.15 – 11.30 • Procedura cywilna (KPC) – co biegły wiedzieć powinien
• Specyfika opiniowania w sprawach cywilnych z perspektywy Sędziego
• SSO Hanna Langa – Bieszki
Przerwa

11.45- 14.15 • Rola lekarza w postępowaniu karnym w sprawach przestępstwa popełnione na szkodę małoletnich
• Prok. Agnieszka Gorczyńska
14.15-15.00
• Pion odpowiedzialności zawodowej w Izbie Lekarskiej
• Dr med. Roman Budziński (OIL)

Czwarty blok wykładowy –26.11.2022r.

Opiniowanie sądowo – lekarskie w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
9.00-10.30 • Podstawy prawne
• Metodologia
• Omówienie przykładowych opinii
• SSO Katarzyna Antoniewicz
Przerwa

10.45 – 12.15 • Specyfika opiniowania w sprawach karnych z perspektywy sędziego
• SSO dr Marek Skwarcow
Przerwa
Metodologia pracy lekarza w opiniowaniu sądowo-lekarskim
12.30 – 15.30 • Ogólne zasady i metodologia opracowania materiału dowodowego
• Procedury w opiniowaniu sądowo lekarskim
• Prof. hab.n.med. Michał Kaliszan
• Dr n.med. Dorota Pieśniak