Odpowiedzialność cywilnoprawna lekarza za błędy medyczne

sobota, 5 lut 2022, 10:00

Opłaty0,00
Prowadzącyadw. Damian Konieczny
Punkty4

Program kursu:
1. Podstawy legalności działania i pojęcie błędu w sztuce lekarskiej
2. Działanie z należytą starannością
3. Roszczenia cywilne a ubezpieczenie OC
4. Przesłanki odpowiedzialności cywilnej
5. Odpowiedzialność za czynności powierzone innym osobom
6. Naprawienie szkody
7. Przyczynienie się poszkodowanego
8. Przedawnienie roszczeń
9. Wpływ innych postępowań na odpowiedzialność cywilną
10. Praktyczne wskazówki postępowania wobec roszczenia