Odpowiedzialność cywilnoprawna lekarza za błędy medyczne

sobota, 5 lut 2022, 10:00

Zgłoś chęć powtórzenia szkolenia

  Opłatyzł0,00
  Prowadzącyadw. Damian Konieczny
  Punkty4

  Program kursu:
  1. Podstawy legalności działania i pojęcie błędu w sztuce lekarskiej
  2. Działanie z należytą starannością
  3. Roszczenia cywilne a ubezpieczenie OC
  4. Przesłanki odpowiedzialności cywilnej
  5. Odpowiedzialność za czynności powierzone innym osobom
  6. Naprawienie szkody
  7. Przyczynienie się poszkodowanego
  8. Przedawnienie roszczeń
  9. Wpływ innych postępowań na odpowiedzialność cywilną
  10. Praktyczne wskazówki postępowania wobec roszczenia