Odmowa i odstąpienie od leczenia

sobota, 19 lis 2016, 10:00

Zgłoś chęć powtórzenia szkolenia

Opłaty0,00
Prowadzącyradca prawny Iwona Kaczorowska-Kossowska
Punkty3

Program szkolenia

Pierwsza godzina

  • podstawy prawne odmowy i odstąpienia od leczenia
  • odmowa i odstąpienie od leczenia w przychodni i szpitalu
  • kiedy odmowa lub odstąpienie są niedopuszczalne

Druga godzina

  • warunki formalne odmowy i odstąpienia od leczenia
  • zasady zawiadamiania pacjenta o odmowie lub odstąpieniu od leczenia
  • analiza przykładowych sytuacji 3. godzina

Trzecia godzina

  • dokumentacja medyczna związana z odstąpieniem od leczenia
  • obowiązkowe wpisy w dokumentacji medycznej związane z odstąpieniem od leczenia
  • pytania i dyskusja