Odmowa i odstąpienie od leczenia

sobota, 29 kwiecień 2017, 10:00

Zgłoś chęć powtórzenia szkolenia

Opłaty0,00
Prowadzącyrp. Iwona Kaczorowska-Kossowska
Punkty3

Program szkolenia:

 1. Godzina
 • podstawy prawne odmowy i odstąpienia od leczenia
 • odmowa i odstąpienie od leczenia w przychodni i szpitalu
 • kiedy odmowa lub odstąpienie są niedopuszczalne
 1. Godzina
 • warunki formalne odmowy i odstąpienia od leczenia
 • zasady zawiadamiania pacjenta o odmowie lub odstąpieniu od leczenia
 • analiza przykładowych sytuacji
 1. Godzina
 • dokumentacja medyczna związana z odstąpieniem od leczenia
 • obowiązkowe wpisy w dokumentacji medycznej związane z odstąpieniem od leczenia
 • pytania i dyskusja