Odmowa i odstąpienie od leczenia

sobota, 29 kwi 2017, 10:00

Zgłoś chęć powtórzenia szkolenia

  Opłatyzł0,00
  Prowadzącyrp. Iwona Kaczorowska-Kossowska
  Punkty3

  Program szkolenia:

  1. Godzina
  • podstawy prawne odmowy i odstąpienia od leczenia
  • odmowa i odstąpienie od leczenia w przychodni i szpitalu
  • kiedy odmowa lub odstąpienie są niedopuszczalne
  1. Godzina
  • warunki formalne odmowy i odstąpienia od leczenia
  • zasady zawiadamiania pacjenta o odmowie lub odstąpieniu od leczenia
  • analiza przykładowych sytuacji
  1. Godzina
  • dokumentacja medyczna związana z odstąpieniem od leczenia
  • obowiązkowe wpisy w dokumentacji medycznej związane z odstąpieniem od leczenia
  • pytania i dyskusja