Nieporozumienia, konflikt, agresja-postępowanie w sytuacjach trudnych w kontakcie z pacjentem i zespołem

sobota, 17 Lut 2018, 9:00

Opłaty0,00
Prowadzącymgr Małgorzata Moczulska
Punkty6

Program szkolenia:

rodzaje i dynamika emocji w sytuacjach trudnych,

  1. b) wpływ emocji na procesy poznawcze: błędy percepcyjne i schematy myślowe w sytuacji konfliktowej,
  2. c) radzenie sobie w kontakcie z rozmówcą o postawie agresywnej:

– techniki zarządzania własnymi emocjami oraz zachowania dystansu wobec emocji rozmówcy,

– sposoby konstruktywnego nastawienia się wobec pacjenta/zespołu,

– rozwiązywanie sytuacji trudnych – poprzez stopniowanie komunikatów w zależności od sytuacji –  nieporozumienia, konfliktu czy wystąpienia agresji.

  1. d) różnice w postępowaniu w kontakcie z pacjentem a w kontakcie z zespołem.