Nieporozumienia, konflikt, agresja – postępowanie w sytuacjach trudnych w kontakcie z pacjentem i zespołem- ODWOŁANE

sobota, 9 marzec 2019, 9:00

Zgłoś chęć powtórzenia szkolenia

Opłaty0,00
Prowadzącymgr. Małgorzata Moczulska
Punkty6

SZKOLENIE ODWOŁANE Z UWAGI NA MAŁĄ LICZBĘ ZAPISANYCH UCZESTNIKÓW

Program spotkania (6 h)

a) rodzaje i dynamika emocji w sytuacjach trudnych,

b) wpływ emocji na procesy poznawcze: błędy percepcyjne i schematy myślowe w sytuacji konfliktowej,c) radzenie sobie w kontakcie z rozmówcą o postawie agresywnej:

– techniki zarządzania własnymi emocjami oraz zachowania dystansu wobec emocji rozmówcy,

– sposoby konstruktywnego nastawienia się wobec pacjenta/zespołu,

– rozwiązywanie sytuacji trudnych – poprzez stopniowanie komunikatów w zależności od sytuacji –  nieporozumienia, konfliktu czy wystąpienia agresji.

d) różnice w postępowaniu w kontakcie z pacjentem a w kontakcie z zespołem.