Nieporozumienia, konflikt, agresja – postępowanie w sytuacjach trudnych w kontakcie z pacjentem i zespołem- WARSZTATY W ELBLĄGU

sobota, 9 Mar 2019, 9:00

Opłaty0,00
Prowadzącymgr. Małgorzata Moczulska
Punkty6

Zapisy prosimy kierować do biura Delegatury w Elblągu tel. 55 235 39 25 e-mail: oilel@oilgdansk.pl

Program spotkania (6 h)

a) rodzaje i dynamika emocji w sytuacjach trudnych,

b) wpływ emocji na procesy poznawcze: błędy percepcyjne i schematy myślowe w sytuacji konfliktowej,c) radzenie sobie w kontakcie z rozmówcą o postawie agresywnej:

– techniki zarządzania własnymi emocjami oraz zachowania dystansu wobec emocji rozmówcy,

– sposoby konstruktywnego nastawienia się wobec pacjenta/zespołu,

– rozwiązywanie sytuacji trudnych – poprzez stopniowanie komunikatów w zależności od sytuacji –  nieporozumienia, konfliktu czy wystąpienia agresji.

d) różnice w postępowaniu w kontakcie z pacjentem a w kontakcie z zespołem.