Lekarz a rodzina pacjenta- uprawnienia rodziny pacjenta wobec lekarza, uprawnienia lekarza wobec rodziny pacjenta

sobota, 12 mar 2022, 10:00

Zgłoś chęć powtórzenia szkolenia

  Opłatyzł0,00
  Prowadzącyr.pr.Iwona Kaczorowska-Kossowska
  Punkty3

  1 Godzina

  • pojęcie „rodziny” i inne pojęcie określające bliskich na gruncie obowiązujących przepisów
  • identyfikacja pojęć takich jak „krewny” „powinowaty” „osoba pozostająca we wspólnym pożyciu” i innych
  • zasady identyfikowania rodziny i bliskich przez lekarza

  2 Godzina – uprawnienia rodziny pacjenta wobec lekarza, ich zakres i ograniczenia

  • obecność przy udzielaniu pacjentowi świadczeń zdrowotnych
  • zasięganie informacji o stanie zdrowia pacjenta
  • dostępu do dokumentacji medycznej za życia pacjenta i po jego śmierci
  • prawo do zwolnienia lekarza z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej
  • inne prawa rodziny powstające w kontakcie z lekarzem
  – w podziale na pacjentów dorosłych, dorosłych ubezwłasnowolnionych i małoletnich

  3 Godzina – uprawnienia lekarza wobec rodziny pacjenta

  • uzyskiwanie informacji o stanie zdrowia
  • kwestie epidemiologiczne
  • kwestie bezpieczeństwa pacjenta
  • poszanowanie decyzji i zaleceń lekarza
  – w podziale na pacjentów dorosłych, dorosłych ubezwłasnowolnionych i małoletnich