Lekarz a rodzina pacjenta- uprawnienia rodziny pacjenta wobec lekarza, uprawnienia lekarza wobec rodziny pacjenta

sobota, 12 mar 2022, 10:00

Opłaty0,00
Prowadzącyr.pr.Iwona Kaczorowska-Kossowska
Punkty3

1 Godzina

• pojęcie „rodziny” i inne pojęcie określające bliskich na gruncie obowiązujących przepisów
• identyfikacja pojęć takich jak „krewny” „powinowaty” „osoba pozostająca we wspólnym pożyciu” i innych
• zasady identyfikowania rodziny i bliskich przez lekarza

2 Godzina – uprawnienia rodziny pacjenta wobec lekarza, ich zakres i ograniczenia

• obecność przy udzielaniu pacjentowi świadczeń zdrowotnych
• zasięganie informacji o stanie zdrowia pacjenta
• dostępu do dokumentacji medycznej za życia pacjenta i po jego śmierci
• prawo do zwolnienia lekarza z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej
• inne prawa rodziny powstające w kontakcie z lekarzem
– w podziale na pacjentów dorosłych, dorosłych ubezwłasnowolnionych i małoletnich

3 Godzina – uprawnienia lekarza wobec rodziny pacjenta

• uzyskiwanie informacji o stanie zdrowia
• kwestie epidemiologiczne
• kwestie bezpieczeństwa pacjenta
• poszanowanie decyzji i zaleceń lekarza
– w podziale na pacjentów dorosłych, dorosłych ubezwłasnowolnionych i małoletnich