Kurs specjalizacyjny ze Zdrowia Publicznego 05-730/3-42-131-2018- brak miejsc

poniedziałek, 22 paź 2018, 10:00

Zgłoś chęć powtórzenia szkolenia

    Kurs specjalizacyjny. Kurs jednolity przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji po 01.10.2014r.) w zakresie wszystkich specjalności.

     

    Prosimy o zgłaszanie swojej kandydatury na kurs do specjalizacji do Komisji Kształcenia Medycznego oraz o zalogowanie się na kurs na stronie CMKP