Kiedy lekarz ujawnia informacje o pacjencie i nie narusza tajemnicy lekarskiej. Telemedycyna – zagrożenia związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych „na odległość”

sobota, 2 gru 2023, 9:00

Zgłoś chęć powtórzenia szkolenia

  Opłatyzł0,00
  Prowadzącyadw. Karol Kolankiewicz
  Punkty6

  Kiedy lekarz ujawnia informacje o pacjencie
  i nie narusza tajemnicy lekarskiej 

  1.     Wprowadzenie
   2.    Zasady udzielania informacji osobom upoważnionym, innym lekarzom i pozostałemu personelowi medycznemu.
   3.    Przekazywanie informacji o pacjencie NFZ, Rzecznikowi Praw Pacjenta, instytucjom kontrolującym i prywatnym zakładom ubezpieczeń.
   4.    Kiedy i w jakim trybie następuje zwolnienie z tajemnicy lekarskiej w kontaktach z prokuratorem, sądem i rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej.
   5.    Tajemnica lekarska w kontaktach z mediami.

  Telemedycyna
  – zagrożenia związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych „na odległość”  

  1.    Zasady udzielania świadczeń „na odległość”.
   2.    Jak bezpiecznie wystawić receptę, zwolnienie, zaświadczenie w drodze teleporady
   3.    Zagrożenia związane z realizowaniem świadczeń „na odległość” – jak należy podjąć środki ostrożności.
   4.    Odpowiedzialność prawna lekarza związana z wykonywaniem świadczeń telemedycznych.