Kiedy lekarz ujawnia informacje o pacjencie i nie narusza tajemnicy lekarskiej. Telemedycyna – zagrożenia związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych „na odległość”

sobota, 2 gru 2023, 9:00

Opłatyzł0,00
Prowadzącyadw. Karol Kolankiewicz
Punkty6

Kiedy lekarz ujawnia informacje o pacjencie
i nie narusza tajemnicy lekarskiej 

 1.     Wprowadzenie
  2.    Zasady udzielania informacji osobom upoważnionym, innym lekarzom i pozostałemu personelowi medycznemu.
  3.    Przekazywanie informacji o pacjencie NFZ, Rzecznikowi Praw Pacjenta, instytucjom kontrolującym i prywatnym zakładom ubezpieczeń.
  4.    Kiedy i w jakim trybie następuje zwolnienie z tajemnicy lekarskiej w kontaktach z prokuratorem, sądem i rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej.
  5.    Tajemnica lekarska w kontaktach z mediami.

Telemedycyna
– zagrożenia związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych „na odległość”  

 1.    Zasady udzielania świadczeń „na odległość”.
  2.    Jak bezpiecznie wystawić receptę, zwolnienie, zaświadczenie w drodze teleporady
  3.    Zagrożenia związane z realizowaniem świadczeń „na odległość” – jak należy podjąć środki ostrożności.
  4.    Odpowiedzialność prawna lekarza związana z wykonywaniem świadczeń telemedycznych.