Formalne aspekty opiniowania przez biegłych -lekarzy specjalistów oraz zasady współpracy z sądami

sobota, 25 maj 2024, 10:00

Opłatyzł0,00
Punkty4

Plan szkolenia:

 • 10-10.45

Zasady powoływania biegłych i opiniowania w sprawach cywilnych:

(sędzia Agnieszka Rojewska)

 1. Status prawny i funkcja biegłego w postępowaniu sądowym.
 2. Zasady dopuszczenia dowodu z opinii biegłego, instytutu naukowego w sprawie cywilnej: a. przesłanki dopuszczenia dowodu z opinii, b. biegli, instytut naukowy,
 3. Elementy postanowienia o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego,
 4. Wyłączenia biegłych od opiniowania
 5. Udostępnienia materiałów z akt do opinii, przeprowadzenie badania.
 6. Forma i treść opinii oraz podstawy do jej uzupełnienia;
 7. Zasady przyznawania wynagrodzeń za sporządzenie opinii.

2) Godz. 10.45-11.30.

Zasady opiniowania w sprawach karnych: (sędzia Tomasz Jabłoński)

 1. Zasady dopuszczenia dowodu z opinii biegłego, instytucji naukowej, instytucji specjalistycznej w sprawie karnej:
 2. przesłanki dopuszczenia dowodu z opinii,
 3. biegli, instytucja naukowa, instytucja specjalistyczna,
 4. opinie przy wielości biegłych
 5. Elementy postanowienia o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego, a w szczególności teza dowodowa i pytania szczegółowe
 6. Wyłączenia biegłych od opiniowania
 7. Udostępnienia materiałów z akt do opinii, przeprowadzenie badania.
 8. Zakaz dowodowy wobec lekarza udzielającego pomocy medycznej
 9. Forma i treść opinii
 10. Podstawa do opinii uzupełniającej, czyli opinia:
 11. niepełna,
 12. niejasna,
 13. wewnętrznie sprzeczna,
 14. sprzeczność pomiędzy opiniami.

 

 

 

 

3) Godz. 12.00- 13.00

 

Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych na tle innych spraw cywilnych (sędzia Dorota Witkowska)

 1. odmienność (inne rodzajowo roszczenia, sprawy o charakterze prywatnym a publicznoprawnym, skala potrzeb opinii w sprawach ubezpieczeniowych — dane liczbowe), 2. różnica między sprawami z zakresu ubezpieczeń społecznych w sądzie rejonowym a okręgowym,
 2. świadczenia, które wymagają opinii biegłych sądowych lekarzy z krótką charakterystyką: (przesłanki, istotne elementy definicyjne) – zasiłek chorobowy, – świadczenie rehabilitacyjne, – jednorazowe odszkodowanie, – niepełnosprawność a stopnie niepełnosprawności,
 3. elementy i konstrukcja opinii sądowo lekarskich w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych (badanie sądowo lekarskie) oraz zasady wynagradzania za opinię — m.in. brak zgody stron na koszty opinii).

 

4) godz. 13.00 – 14.00

Dyskusja