Fitoterapia w leczeniu pacjentów dorosłych i dzieci

sobota, 17 listopad 2018, 10:00

Zgłoś chęć powtórzenia szkolenia

Opłaty0,00
Prowadzącyprof. dr hab.n.farm.Mirosława Krauze-Baranowska
Punkty4

Program szkolenia:
1.       Nowoczesny lek roślinny – charakterystyka, badania kliniczne, biodostępność, działania niepożądane i interakcje. 1 h
2.       Leki roślinne – skuteczne narzędzie terapeutyczne w pediatrii. 1h
3.       Leki roślinne i produkty ziołowe w chorobach z przeziębienia i infekcjach grypopodobnych. 1h
4.       Leki roślinne w niektórych chorobach przewodu pokarmowego. 1h
 
        Fitoterapia jest częścią medycyny konwencjonalnej, jest metodą racjonalną opartą na naukowych podstawach. Nowoczesny lek roślinny podlega tym samym wymaganiom w zakresie oceny skuteczności i bezpieczeństwa stosowania oraz warunków wytwarzania jak lek syntetyczny. Rozwój badań nad lekiem roślinnym pozwolił na zdefiniowanie leczniczego produktu roślinnego w zakresie związków aktywnych biologicznie, mechanizmów działania leczniczego nie tylko na poziomie farmakologicznym ale również biochemicznym i molekularnym. Wśród produktów pochodzenia roślinnego najczęściej wykorzystuje się preparaty ziołowe jako skuteczne narzędzie terapeutyczne w schorzeniach przewodu pokarmowego. Ponadto wzrasta zainteresowanie produktami ziołowymi w leczeniu infekcji grypopodobnych i chorób z przeziębienia. Obok produktów ziołowych obecnych na polskim rynku farmaceutycznym od lat, wprowadzane są nowe leki ziołowe rozszerzając zakresy zastosowań leków pochodzenia roślinnego. Świadome, zgodne z aktualnym stanem wiedzy i wynikami badań naukowych, poparte również codziennym doświadczeniem i praktyką lekarską, stosowanie leków ziołowych, powoduje że są one coraz szerzej wykorzystywane w pediatrii. Niezmiernie ważną w tym kontekście jest wiedza o działaniach niepożądanych i interakcjach leków pochodzenia roślinnego i innych produktów ziołowych. W trakcie kursu zostaną przedstawione zakresy zastosowań leków ziołowych, w tym przede wszystkim w niektórych schorzeniach przewodu pokarmowego, infekcjach grypopodobnych oraz pediatrii.