Elektroniczna dokumentacja medyczna (EDM)

sobota, 12 styczeń 2019, 10:00

Zgłoś chęć powtórzenia szkolenia

Opłaty0,00
Prowadzącyr.pr. Iwona Kaczorowska-Kossowska
Punkty3

Zapisy przyjmuje biuro delegatury w Słupsku

tel./fax (59) 840 31 55  lub oilsl@oilgdansk.pl

1.    Godzina
•    Rodzaje dokumentacji które stanowić będą EDM
•    Wymagania sprzętowe dla gabinetów lekarskich związane z EDM
•    Dokumentacja prowadzona dziś a EDM 2019 – kontynuacja i różnice

2.    Godzina
•    E- recepty
•    E-skierowania
•    E-zwolnienia
– od kiedy i na jakich zasadach
 
3.    Godzina
•    Etapy przygotowań do EDM 2019
•    Sposób przechowywania i udostępniania dokumentacji elektronicznej od roku 2019
•    Sposób przechowywania i udostępniania dokumentacji wytworzonej przed rokiem 2019