Dokumentacja medyczna w podmiotach leczniczych i praktykach zawodowych

czwartek, 1 cze 2017, 16:00

Zgłoś chęć powtórzenia szkolenia

  Opłatyzł0,00
  Prowadzącyadw. Damian Konieczny
  Punkty2,5

  Program szkolenia:

  1. Rodzaje dokumentacji medycznej (dokumentacja indywidualna, zbiorcza, wewnętrzna, zewnętrzna)
  2. Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych i praktykach zawodowych (wprowadzanie zmian do dokumentacji i usuwanie wpisów z dokumentacji)
  3. Zmiany w dokumentacji w związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia MZ z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
  4. Nowe dokumenty medyczne (okołooperacyjna karta kontrolna, książeczki zdrowia dziecka, karta DiLO)
  5. Zasady zabezpieczania dokumentacji medycznej – ochrona danych medycznych
  6. Współpraca praktyk a prowadzenie dokumentacji medycznej
  7. Dokumentacja papierowa a elektroniczna
  8. Zasady udostępniania dokumentacji medycznej (pacjent, osoba upoważniona, inne podmioty uprawnione)
  9. Najczęstsze błędy w prowadzeniu dokumentacji medycznej
  10. Konsekwencje nieprawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej