Ważne komunikaty

Kategorie

Staż podyplomowy, Ważne komunikaty |

Uwaga Lekarze Dentyści!!!

Szkolenie z ratownictwa medycznego dla lekarzy stażystów dentystów z woj. pomorskiego odbędzie się od 13.05.2019 do 24.05.2019 roku w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala im. M. Kopernika w Gdańsku. Szkolenie rozpocznie się o godzinie 08:00. Stażystów […]


Czytaj dalej

 

Przypominamy, że aktualny wykaz placówek stomatologicznych, mających podpisaną umowę z NFZ, w których pacjenci mogą uzyskać pomoc w nagłych przypadkach, znajduje się na stornie www.nfz-gdansk.pl i jest aktualizowany dwa razy w tygodniu. Ostatnia aktualizacja z dnia 7 kwietnia 2020 r.

W wykazie tym znajdują się wszystkie podmioty medyczne, które mają zawartą umowę z NFZ POW, w ramach stomatologii, i nie zgłosiły przerwy w udzielaniu świadczeń.

Zgodnie z § 9 ust. 5 Ogólnych warunków umów, istnieje możliwość zgłoszenia takiej przerwy.

W Komunikacie z dnia 18 marca 2020, Pomorski OW NFZ, informuje, że pacjenci zakażeni koronawirusem oraz przebywający na kwarantannie, potrzebujący pilnej pomocy stomatologicznej, powinni udać się do Uniwersyteckiego Centrum stomatologicznego GUMed Sp. z o.o, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu.

Pacjenci z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, mogą zgłaszać się do dentobusu, który stacjonuje przy Szpitalu Marynarki Wojennej w Gdańsku ulica Polanki 117.

 Lek. Dent. Joanna Skonecka

Komisja Stomatologiczna OIL w Gdańsku

 

Szkolenia dla lekarzy stażystów w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku na 2019/2020 rok

Przedstawiamy plan szkoleń lekarzy stażystów w RCKiK z zakresu transfuzjologii klinicznej w ramach stażu cząstkowego w dziedzinie chorób wewnętrznych. Uwaga! Na staż zgłaszają koordynatorzy!. 

Więcej informacji o szkoleniach.

Kontakt – RCKiK tel. 585204040 lub mail sekretariat@krew.gda.pl

 

 

L.P.

 

TERMIN KURSÓW

2020 rok

 

1.

24– 28 lutego

 

2.

16 – 20 marca

 

3.

23 – 27 marca

 

4..

20– 24 kwietnia

 

5.

18 – 22 maja

 

6.

01 – 05 czerwca

 

7.

05 – 09 października

 

8.

19 – 23 października

 

9.

16– 20 listopada

 

10.

30 listopada – 4 grudnia

 

 

 

 

 

Uwaga lekarze i lekarze dentyści. Informacje dotyczące stażu podyplomowego

Po otrzymaniu dokumentów na staż podyplomowy lekarz zobowiązany jest w trakcie stażu do:

  1. Wypełnienia na bieżąco karty stażu oraz ankiety, które podlegają kontroli z Urzędu Marszałka Województwa
  2. Gdy lekarz , lekarz dentysta zagubi kartę musi wystąpić do KKM z podaniem o wydanie duplikatu
  3. Właściwa okręgowa rada lekarska wydaje:

 

1)

lekarzowi – kartę stażu podyplomowego lekarza, według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia,

2)

lekarzowi dentyście – kartę stażu podyplomowego lekarza dentysty, według wzoru określonego w załączniku nr 4 do rozporządzenia – zwane dalej „kartą stażu”;

3)

lekarzowi – ankietę „Ocena stażu podyplomowego przez lekarza stażystę”, której wzór stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia;

4)

lekarzowi dentyście – ankietę „Ocena stażu podyplomowego przez lekarza dentystę stażystę”, której wzór stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia.

 

  1. Na zakończenie stażu lekarz i lekarz dentysta, aby uzyskać PWZ zobowiązany jest rozliczyć się ze stażu podyplomowego tzn. dostarczyć uzupełnioną kartę stażu, ankietę oraz do wglądu najwyższy wynik LEK-u lub LDEK-u

Uwaga Lekarze Dentyści!!!

Szkolenie z ratownictwa medycznego dla lekarzy stażystów dentystów z woj. pomorskiego odbędzie się od 13.05.2019 do 24.05.2019 roku w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala im. M. Kopernika w Gdańsku. Szkolenie rozpocznie się o godzinie 08:00. Stażystów prosimy o odpowiednio wcześniejsze przybycie i zgłoszenie się na SOR. 

W razie pytań proszę o kontakt. 

Ewa Błęcka

Kierownik Działu Kadr i Płac

tel. (58) 764 03 51e-mail: eblecka@wss.gda.pl

Uwaga! Sprawozdania statystyczne tylko on-line! Zbliżają się terminy składania sprawozdań!

Obowiązek statystyczny dotyczy wszystkich lekarzy oraz lekarzy dentystów prowadzących praktyki zawodowe lub podmioty lecznicze. Aktualnie składanie sprawozdań jest możliwe wyłącznie w formie elektronicznej. 

Zalecamy zatem niezwłoczne założenie konta na portalu przeznaczonym do składania sprawozdań: https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/auth/default/register.html z uwagi na fakt, że konieczna będzie procedura weryfikacji użytkownika.

Po zarejestrowaniu użytkownika konieczne jest pobranie formularza rejestracji w formacie pdf, następnie należy go wydrukować, podpisać i wysłać faksem, e-mailem lub listownie na adres wskazany w lewym górnym rogu formularza.

Po aktywacji konta możliwe będzie wypełnienie i przesłanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych.

Więcej informacji o rejestracji użytkownika, aktywacji konta oraz wypełnianiu sprawozdań znajdą Państwo w opracowaniu „Instrukcja obsługi Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ)” pod adresem: https://www.csioz.gov.pl/fileadmin/user_upload/statystyka/podrecznik_uzytkownika_ssoz_5c3c4dca8542b.pdf

 

Najbliższy termin składania sprawozdań mija 28 stycznia 2019 roku (formularz ZD-3).

Sprawozdania statystyczne MZ-88 oraz MZ-89 (obowiązek dotyczy wszystkich praktyk lekarskich) mija 1 marca 2019 roku!

Terminy składania sprawozdań statystycznych znajdziecie Państwo tutaj OBOWIĄZKI STATYSTYCZNE PRAKTYK LEKARSKICH w 2019 roku

 

-->