Najczęściej zadawane pytania

Kategorie

W związku z aktualnie panującą sytuacją epidemiologiczną w Polsce i wzrostem liczby zakażeń wirusem SARS-CoV-2 (COVID 19), mając na uwadze nasze wspólne bezpieczeństwo informujemy, iż biura OIL w Gdańsku, Elblągu i Słupsku wstrzymują obsługę bezpośrednią.

Wszystkie sprawy prosimy załatwiać telefonicznie, mailowo, pocztą tradycyjną oraz poprzez skrzynkę podawczą e-PUAP: /OILGDANSK/SkrytkaESP

Jesteśmy dla Państwa dostępni, poza kontaktem bezpośrednim, w godzinach pracy Izby.

UWAGA! Wszystkie wnioski związane z rejestracją praktyki bądź zmianami w księdze rejestrowej przyjmowane są wyłącznie przez system RPWDL (www.rpwdl.csioz.gov.pl)

UWAGA!  wszystkie szkolenia i wydarzenia organizowane przez OIL w Gdańsku zostały zawieszone do odwołania.

UWAGA! Do 31 marca br. wszystkie rozprawy oraz posiedzenia zostały odroczone. O nowych terminach strony zostaną powiadomione drogą elektroniczną, telefoniczną lub drogą pocztową.

  • Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – tel. 58 524 32 10 (30); e-mail: rzecznik@oilgdansk.pl

UWAGA! Do 31 marca br. wszystkie przesłuchania oraz posiedzenia zostały odroczone. O nowych terminach strony zostaną powiadomione drogą elektroniczną, telefoniczną lub drogą pocztową.

UWAGA! Wszystkie najbliższe spotkania i szkolenia w delegaturze zostały zawieszone do odwołania

UWAGA! Wszystkie najbliższe spotkania i szkolenia w delegaturze zostały zawieszone do odwołania

Apel Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy Lekarze

W związku z rozwijającą się w ogromnym tempie  pandemią Covid – 19 zwracam się do Was z apelem  o pełne zaangażowanie w proces profilaktyki zakażenia – zwracanie uwagi naszym pacjentom na źródła, objawy choroby i konieczność unikania miejsc o większej koncentracji potencjalnych zainfekowanych (sklepy, lotniska, dworce, kościoły) oraz informowanie o możliwości opieki i leczenia w polskim systemie ochrony zdrowia.

Proszę Was jako ludzi z pierwszej linii styczności z wirusem i osobami zakażonymi o przemyślane decyzje osobiste i zawodowe oraz o  pozostanie w kontakcie z mogącymi potrzebować waszej dodatkowej pomocy zakładami opieki zdrowotnej.

Do studentów Wydziału Lekarskiego GUMED apeluję o rozwagę w codziennym życiu i gotowość niesienia pomocy chorym – to Wy wesprzecie czy nawet zastąpicie w sytuacji krytycznej swoich starszych kolegów lekarzy.

 Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Izby Lekarskiej w Gdańsku

dr n med. Maciej Dziurkowski

NFZ poprzez eWUŚ przekazuje informację o kwarantannie

Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował, że w związku ze stanem epidemii koronawirusa, w trosce o pracowników służby zdrowia oraz pacjentów  przebywających w placówkach medycznych, rozpoczyna przekazywanie informacji o objęciu osoby ubiegającej się o świadczenia opieki zdrowotnej kwarantanną (https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/przekazywanie-poprzez-ewus-informacji-o-kwarantannie,7669.html).

Dane dotyczące objęcia kwarantanną osoby weryfikowanej w systemie eWUŚ będą aktualizowane według stanu przekazanego przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Po wprowadzeniu danych pacjenta, w przypadku osób, które nie są objęte kwarantanną, w polu „nazwisko” nie będą przekazywane żadne dodatkowe znaki, zaś w przypadku osób objętych kwarantanną w komunikacie odpowiedzi w polu „nazwisko” – ale przed nazwiskiem – powinny pojawić się oznaczenie [KW] oraz dzień i miesiąc zakończenia kwarantanny.

adwokat Karol Kolankiewicz

Psychoterapeuci Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej  proponują pomoc i wsparcie psychoterapeutyczne i psychologiczne dla pracowników SOR-u, oddziałów szpitalnych, laboratoriów, aptek itp

Porad udzielać będą psychoterapeuci Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej  co gwarantuje wysoką jakość udzielanej pomocy

Jeżeli jesteś przemęczony, zły, zdenerwowany, obawiasz się o siebie lub o swoich bliskich a nie chcesz nikogo obarczać swoimi problemami to skontaktuj się z nami. Wybierz dogodną dla siebie porę i sposób kontaktu. Jesteśmy po to aby Ci pomóc.

Rozmowy obowiązuje tajemnica lekarska i psychologiczna.

Pomoc i wsparcie psychoterapeutyczne 

Także Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej zadeklarowało bezpłatne telefoniczne wsparcie psychologiczne w czasie kryzysu epidemiologicznego. Wykaz dostępny jest na stronie: www.ptpp.pl zakładka  – bezpłatna pomoc.

 

 

Przypominamy, że zgodnie z § 9 ust. 5 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w przypadku braku możliwości udzielania świadczeń, którego nie można było wcześniej przewidzieć, świadczeniodawca powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie oddział wojewódzki Funduszu.

Jednocześnie na stronie internetowej POW NFZ pojawił się w dniu 18 marca 2020r. komunikat, zgodnie z którym pacjenci zakażeni koronawirusem oraz przebywający w okresie kwarantanny potrzebujący pilnej pomocy stomatologicznej mogą zgłaszać się do Poradni Stomatologicznej Uniwersyteckiego Centrum Stomatologicznego GUMed.

Aktualne informacje i zalecenia dotyczące udzielania świadczeń stomatologicznych w trakcie stanu epidemii zamieszczane są na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej oraz na stronie Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

 adw. Damian Konieczny

Biuro Prawne OIL w Gdańsku

 

 

Izba kupi brakujące środki ochrony indywidualnej. Czekamy na informacje z podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku, chcąc zapewnić lekarzom możliwą do osiągnięcia ochronę przed zarażeniem wirusem SARS Cov-2, jest gotowa zakupić potrzebne środki ochrony indywidualnej. Zwracamy się do kierowników podmiotów wykonujący działalność leczniczą województwa pomorskiego i powiatu elbląskiego, pasłęckiego i braniewskiego o informację o brakujących środkach.

Prosimy o przedstawienie potrzeb w następującej formie: 

 

rodzaj środka ochrony indywidualnej

liczba sztuk

1.

 

 

2.

 

 

 

 Proponujemy, aby były to następujące wyroby: maski chirurgiczne, maski FFP2 lub FFP-3, fartuchy barierowe, przyłbice, środki dezynfekcyjne. Prosimy o odpowiedz do 27 marca br. do godz. 12.00 najlepiej drogą elektroniczną na adres: sekretariat@oilgdansk.pl

 

lek. dent. Dariusz Kutella

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym na podstawie Zarządzenia Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej  w Gdańsku z dnia 12 marca 2020r.  oraz Zarządzenia Przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego w Gdańsku z dnia 12 marca 2020r. w dniach od 13 marca 2020 do 31 marca 2020r. wszystkie przesłuchania, posiedzenia oraz rozprawy zostały odroczone. O nowych terminach strony zostaną powiadomione drogą elektroniczną, telefoniczną lub drogą pocztową.

-Słucham przedstawicieli okręgowych izb lekarskich, Naczelnej Izby Lekarskiej – mówią jednoznacznie, że już nie chcą i nie postulują zwiększenia wynagrodzeń lekarzy, że nie taki jest cel ich działań – mówił w Sejmie, podczas dyskusji nad obywatelskimi projektami ustaw zdrowotnych, wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski. Wypowiedź wzburzyła środowisko lekarskie, i…

I okazała się, jak wyjaśniło Ministerstwo Zdrowia, „skrótem myślowym”. Wiceminister miał bowiem na myśli m.in. wypowiedź prezesa ORL w Warszawie, jednego z liderów protestu rezydentów z jesieni 2017 roku, Łukasza Jankowskiego, który w połowie stycznia w mediach mówił m.in.: „Ruch jeżeli chodzi o wynagrodzenie specjalistów, wynagrodzenia rezydentów, tzw. bony lojalnościowe, czyli zachęty dla lekarzy do zostawania w Polsce, to rzeczywiście się stało. (…) Sytuacja finansowa młodych lekarzy poprawiła się po porozumieniu. Trzeba oddać sprawiedliwość, że „bon patriotyczny” spełnia swoje zadanie, jest pewną zachętą.”

Bardzo trudno w tej wypowiedzi znaleźć zadowolenie z poziomu podwyżek, jest natomiast konstatacja stanu faktycznego – że podwyżki (jakieś) lekarze otrzymali. Na pewno nie ma natomiast tego, co wyczytał (usłyszał) wiceminister Gadomski – że lekarze „mówią jednoznacznie, że już nie chcą i nie postulują zwiększenia wynagrodzeń”. Chcą i postulują, czemu dają wyraz choćby podczas prac nad projektem ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, podczas których zaproponowane przez samorząd lekarski poprawki w sprawie wysokości wynagrodzeń zostały przez większość posłów odrzucone – jako niezgodne ze stanowiskiem rządu.

Kwestia wynagrodzeń lekarzy (choć nie tylko) wróci w Sejmie podczas prac nad obywatelskimi projektami ustaw – o warunkach pracy w ochronie zdrowia oraz o zwiększeniu minimalnych nakładów na zdrowie do poziomu 6,8 proc. PKB, obydwa projekty zostały złożone w Sejmie w poprzedniej kadencji, jednak parlament nie zakończył nad nimi pracy, dlatego musiały „wrócić do gry” po wyborach. Podczas dyskusji na posiedzeniu plenarnym zaskoczenia nie było: przedstawiciele rządu twierdzili, że zarówno wzrost płac jak i wzrost nakładów już się dokonuje, opozycja – polemizując z tymi twierdzeniami – niemal w całości projekty poparła, posłowie Prawa i Sprawiedliwości skupili się na akcentowaniu, że wszystkie lub niemal wszystkie postulaty zawarte w projektach obywatelskich zostały lub w najbliższym czasie zostaną spełnione, jednak ostatecznie zagłosowali za skierowaniem projektów do dalszych prac w Komisji Zdrowia.

Ciąg dalszy jest równie łatwy do przewidzenia: Komisja Zdrowia wypracuje zarekomenduje Sejmowi odrzucenie projektów w drugim czytaniu, gdyż – przede wszystkim na skutek upływu czasu – ich treść się zdezaktualizowała (ta argumentacja mocno wybrzmiała już podczas pierwszego czytania). I jest więcej niż prawdopodobne, że Sejm taką właśnie decyzję podejmie.

Oczywiście, temat wzrostu nakładów i wzrostu płac tym samym nie ulegnie wyczerpaniu. Na pierwsze czytanie w Sejmie czekają już dwa poselskie projekty ustaw dotyczące zwiększenia publicznych wydatków na zdrowie (złożone przez kluby Lewicy i PSL-Kukiz’15). Ministerstwo Zdrowia zaś zapowiada nowelizację (kolejną) ustawy o minimalnym wynagrodzeniu pracowników wykonujących zawody medyczne. Wszystko jednak wskazuje, że lekarzy zmiany w tej ustawie – przynajmniej zgodnie z zapowiedziami resortu zdrowia – mają dotyczyć najmniej. W przeciwieństwie do (bardzo) wstępnych zapowiedzi ministra zdrowia dotyczących wprowadzenia maksymalnego poziomu wynagrodzeń w poszczególnych kategoriach zawodowych w podmiotach świadczących opiekę zdrowotną w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Małgorzata Solecka 

 

-->