Weszła w życie ustawa z dnia 31 marca 2020r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 567), która wprowadziła zmiany m.in. w ustawie z dnia 05 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Zgodnie z nowym przepisem art. 15 ust. 8 c ww. ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty Minister Zdrowia może uznać, w drodze decyzji, okres, w którym lekarz nie realizował programu stażu podyplomowego, za równoważny z realizowaniem tego programu, w 2 sytuacjach, tzn. jeżeli:

– lekarz stażysta realizował w tym czasie zadania wyznaczone mu w drodze skierowania przez wojewodę do pracy przy zwalczaniu epidemii,

– albo jeżeli lekarza stażysta realizował w tym czasie zadania wyznaczone mu przez pracodawcę, tzn. inne niż wynikające z umowy o pracę w zakresie realizacji stażu podyplomowego

Przypomnieć należy, że:

– praca zlecona lekarzowi stażyście musi być dostosowana do jego poziomu wiedzy i umiejętności;

– lekarz stażysta w czasie tak „zleconej” pracy podlega nadzorowi i kierownictwu lekarza specjalisty wyznaczonego przez kierownika jednostki, do której został skierowany lekarz stażysta;

Przepis stanowi wyraźnie, że Minister Zdrowia wyda taką decyzję jedynie na wniosek lekarza stażysty.

adwokat Karol Kolankiewicz

Możliwość komentowania została wyłączona.