XI Kongres Polonii Medycznej to okazja do spotkania lekarzy pracujących w Polsce z medykami praktykującymi za granicą, porównania ścieżki zawodowej w różnych krajach i możliwości rozwoju naukowego.

– Pragniemy stworzyć przestrzeń do wymiany wiedzy i doświadczeń oraz podtrzymywania więzi lekarzy i naukowców identyfikujących się z polską kulturą i językiem – zapewniają organizatorzy wydarzenia, które odbędzie się w Olsztynie od 1 do 4 czerwca 2023 r.

Polscy lekarze, którzy dawno wyemigrowali, ich dzieci, a także ci, którzy niedawno skorzystali z przywileju swobody przepływu kadr w Unii Europejskiej, tworzą pokaźną grupę. Motywacje opuszczających kraj w poszczególnych latach były różne, inne były możliwości rozwoju, podejmowania badań naukowych czy uzyskiwania specjalizacji.

Stowarzyszenie Wspólnota Polska szacuje, że jest ich ponad 20 tysięcy. Szczególnie duże skupiska Polonii medycznej znajdują się w Ameryce Północnej, Europie Zachodniej oraz na zachodnich terenach byłego ZSRR. Wielu regularnie odwiedza Polskę. Niektórzy wracają i otwierają praktyki lekarskie w kraju. Z Polski do krajów zachodnich na stypendia i staże wyjechały tysiące lekarzy, a medycy w Polsce pomagają rodakom ze Wschodu, m.in. realizując wspólne projekty badawcze.

W 1991 r. Naczelna Izba Lekarska utworzyła Ośrodek Współpracy z Polonią Medyczną, obecnie działający w strukturach Ośrodka Współpracy Zagranicznej Naczelnej Rady Lekarskiej. Światowe Zjazdy Lekarzy Polskich tradycyjne odbywają się co trzy lata. Przygotowania do bieżącego oraz analiza poprzednich edycji nasuwają refleksje, jak mogłaby wyglądać kontynuacja tej tradycji w przyszłości. Być może należałoby zrewidować dotychczasową formułę?

Już w trakcie przygotowań staraliśmy się odświeżyć koncepcję, aby zainteresować wydarzeniem więcej młodych lekarzy i studentów, odpowiadając na potrzeby tej grupy wiekowej. Oprócz zapowiadanych już na łamach „Gazety Lekarskiej” warsztatów dla młodych naukowców prof. Zbigniewa Wszołka NRL przygotowuje dla młodych lekarzy sesję z zaangażowaniem Ośrodka Współpracy Zagranicznej oraz Centralnego Ośrodka Badań, Innowacji i Kształcenia NIL.

Ufam, że spotkanie w Olsztynie posłuży jako platforma do merytorycznej dyskusji i pomoże w budowaniu pomostów po to, aby podtrzymać kontakt rodzimej branży medycznej z koleżankami i kolegami po fachu, którzy wyemigrowali, oraz aby ten kontakt rozwijał się z korzyścią dla rozwoju medycyny, a przez to służył naszym pacjentom. Zapraszamy do Olsztyna.

Anna Lella, prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Kongresu

Prof. Sergiusz Nawrocki, prorektor Collegium Medicum UWM, przewodniczący Komitetu Naukowego Kongresu

Tekst z gazetalekarska.pl

Dodatkowe informacje są dostępne na stronie internetowej https://swiatowyzjazdlekarzypolskich.org

Możliwość komentowania została wyłączona.