29 czerwca  2018 roku (piątek)

10:00-10:15     Rozpoczęcie konferencji

10:15-11:15     Dr Zbigniew Hamerlak

Zastosowanie opatrunków Kinesiology Tape w medycynie.

W prezentacji przedstawiono zastosowanie dynamicznego plastrowania w wybranych przypadkach w stomatologii, chirurgii, ortopedii, obrzękach limfatycznych, w leczeniu bólu przewlekłego, w opiece paliatywnej. Zaprezentowano również aplikacje dla stomatologów jako pacjentów (w leczeniu dolegliwości narządu ruchu).

11:15-11:30     przerwa kawowa

11:30-12:30     Dr Maciej Miczek

kstrakcje zębów w postępowaniu przed  i okołoimplantacyjnym. Trudne ekstrakcje- mit czy rzeczywistość? Aktualne procedury w zaopatrywaniu zębodołów po ekstrakcjach zębów.

 • ekstrakcje zębów – postępowanie diagnostyczne. Aktualne protokoły z wykorzystaniem technik obrazowania rtg 3D
 • anatomia  – krótkie przypomnienie rodzajów tkanek otaczających ząb, ukształtowania, odrębności w ekstrakcjach zębów wielokorzeniowych i jednokorzeniowych
 • fazy gojenia  rany poekstrakcyjnej
 • nowe narzędzia do małotraumatycznych ekstrakcji
 • techniki usunięcia zębów w postępowaniu małotraumatycznym
 • zaopatrywanie zębodołów i rany poekstrakcyjnej; rodzaje biomateriałów. Wskazania do ich stosowania.
 • okresy gojenia i postępowanie po stosowaniu poszczególnych rodzajów biomateriałów
 • farmakoterapia

12:30-13:30     Dr Halina Ey-Chmielewska

Wykorzystanie wewnątrzustnych stomatologicznych aparatów ortopedycznych, w celu poprawy toru oddechowego górnego odcinka układu oddechowego we wczesnych postaciach bezdechu nocnego współistniejących w dysfunkcjach układu stomatognatycznego.

Jednym z najważniejszych przejawów życia jest oddychanie. Wydaje się nieskomplikowane, gdyż jest nieodłączną częścią naszej fizjologii.  Jednak każde zakłócenie drogi toru oddechowego począwszy od oddychania przez nos, aż do płuc może wpływać na naszą wydolność oddechową. Podłożem upośledzenia toru oddechowego mogą być wady rozwojowe lub odmienności budowy anatomicznej górnego odcinka układu oddechowego. Zaburzenia czynnościowe występujące w układzie stomatognatycznym stanowią coraz większy problem diagnostyczny i terapeutyczny. O znaczeniu tego zjawiska świadczy ilość publikacji ukazujących się nie tylko w czasopismach stomatologicznych W terapii dysfunkcji czynnościowych układu stomatognatycznego, częstym współistniejącym objawem jest występowanie bezdechu nocnego. Autorka w pracy przedstawia kilkunastoletnie doświadczenia w terapii wczesnych postaci bezdechów nocnych współistniejących w zaburzeniach czynnościowych stawów skroniowo-żuchwowych. Omawia stosowane przez siebie metody diagnostyki różnicowej a także przedstawia różne  wewnątrzustne stomatologiczne aparaty ortopedyczne w tym również swojej modyfikacji. Zastosowanie zmodyfikowanych aparatów stomatologicznych skraca czas terapii zaburzeń czynnościowych ssż oraz ma wpływ na lepsze samopoczucie pacjentów.  Tym samym może wspomagać leczenie łagodnych wczesnych postaci bezdechów nocnych. Dzięki zastosowanym aparatom uzyskuje zmianę przestrzennego położenia żuchwy. Tym samym nie tylko znosi dolegliwości ze strony układu stomatognatycznego, ale również usprawnia tor oddechowy.

Key words: bezdech nocny, aparat wewnątrzustny, układ stomatognatyczny, dysfunkcje.

13:30-15:00     lunch

15:30-19:00     czas wolny

19:00              uroczysta kolacja

 

30 czerwca 2018 roku (sobota)

 08:00              śniadanie dla gości hotelowych

10:00-11:00     dr Leszek Mierzejewski

 Pacjent po interwencji kardiologicznej w gabinecie stomatologicznym.

 Współczesna farmakoterapia oraz leczenie interwencyjne w kardiologii stanowią duże wyzwanie do współpracy między kardiologiem a innym specjalistą, szczególnie zabiegowym. Co roku przybywa pacjentów leczonych z powodu nadciśnienia tętniczego, zburzeń rytmu serca, choroby wieńcowej, niewydolności krążenia, czy wad zastawkowych serca. Pacjenci ci „skazani” są na stałe przyjmowanie różnych leków a m.in. tzw. leków przeciwpłytkowych lub/i leków przeciwkrzepliwych – szczególnie nowych grup jak NOAC. Pacjent przyjmujący takie leki wymaga szczególnego przygotowania do innej formy leczenia, szczególnie inwazyjnego jak np. zabiegi i procedury w stomatologii. Coraz częściej możemy również spotkać w gabinecie pacjenta, który oprócz stentu w naczyniu wieńcowym /BMS, DES, BVS/ ma układ stymulujący serce /DDD, CRT, ICD/ oraz sztuczną zastawkę /MVR, AVR, TAVI/. Tacy chorzy wymagają szczególnej współpracy między prowadzącym kardiologiem a innym specjalistą np. stomatologiem.

11:00-11:15     przerwa kawowa

 11:15-13:15     Dr Agnieszka Pacyk

 Kontrola bólu w gabinecie stomatologicznym. Sposoby bezpiecznej i bezbolesnej iniekcji.

 • Zarządzanie bólem w gabinecie stomatologicznym.
 • Praktyczne metody i techniki znieczulania.
 • Najnowsze rozwiązania farmakologiczne i instrumentarium
 • Komunikacja z pacjentem (w tym pacjentem lękowym) narzędziem warunkującym sukces kliniczny

13:15-14:15     r.pr. Iwona Kaczorowska-Kossowska

Elektroniczna dokumentacja medyczna (EDM) – przygotowania do roku 2019

 • Rodzaje dokumentacji które stanowić będą EDM
 • Wymagania sprzętowe dla gabinetów lekarskich związane z EDM
 • Dokumentacja prowadzona dziś a EDM 2019 – kontynuacja i różnice
 • E- recepty
 • E-skierowania
 • E-zwolnienia

– od kiedy i na jakich zasadach

 • Etapy przygotowań do EDM 2019
 • Sposób przechowywania i udostępniania dokumentacji elektronicznej od roku 2019
 • Sposób przechowywania i udostępniania dokumentacji wytworzonej przed rokiem 2019

 14:15-15:00 dyskusja i zakończenie konferencji

Zapisy na III Konferencję Stomatologiczną “Stomatologia XXI wieku”

 

Koszt uczestnictwa: 500zł – do 15.05.2018; 600zł –  od 16.05.2018

Bank Zachodni WBK S.A., 3 Oddział Gdynia

69 1090 1102 0000 0000 1000 4314

Tytułem: Imię i nazwisko, konferencja stomatologiczna

 

Zakwaterowanie:

Pod hasłem: „OIL w Gdańsku” zarezerwowane zostały dla uczestników konferencji pokoje w cenach promocyjnych w Hotelu Novotel Marina Gdańsk. Dział rezerwacji: Tel. 58/558 91 11 lub 58/ 558 91 12,

Email: H3375-RE1@accor.com; H3375-re@accor.com

Ceny pokoi brutto na dobę 29.06.2018  to:  Pokój 1-osobowy – 330 zł*, Pokój 2-osobowy – 360 zł*

             *Ceny brutto ze śniadaniem + wstęp do centrum rekreacji ( basen, sauna, fitness).

              Rezerwacje pokoi można dokonywać od 12 lutego do 15 marca 2018r.

Główny sponsor:                           

Możliwość komentowania została wyłączona.