Zapraszamy do udziału w III Konferencji Ogólnopolskiej Debaty „Wspólnie dla Zdrowia”. Temat konferencji – „Własność, odpowiedzialność, zarządzanie w ochronie zdrowia”. Konferencja odbędzie się 29 listopada w Łodzi. 
Projekt „Wspólnie dla zdrowia! Rozmawiamy, słuchamy, działamy – dialog o zdrowiu” to ogólnopolska, merytoryczna dyskusja o przyszłości ochrony zdrowia w Polsce. To platforma dialogu na rzecz budowy systemu zdolnego udźwignąć rosnące potrzeby i wykorzystać nadarzające się szanse, jakie niesie ze sobą postęp techniczny i technologiczny w medycynie. W imieniu Prezydium Rady Społecznej debaty „Wspólnie dla Zdrowia” zapraszamy do udziału w III Konferencji Ogólnopolskiej Debaty „Wspólnie dla Zdrowia”: Własność w Centrum Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego.

Rejestracja jest możliwa także na stronie internetowej: www.wspolniedlazdrowia.com

Zaproszenie, III debata WdZ

Możliwość komentowania została wyłączona.